PBL: klimaatbeleid moet worden aangescherpt in 2021

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een analyse uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hieruit komt naar voren dat het huidige klimaatbeleid van Nederland op een aantal terreinen zal moeten worden aangescherpt. Deze aanscherping is nodig om Nederland aan de nieuwe Europese klimaatdoelen te laten voldoen. Volgens het PBL moet de koers van de overheid worden gewijzigd. Alle plannen die zijn bedacht om de klimaatdoelen te behalen zullen wellicht sneller moeten worden doorgevoerd. Zo moeten woningen sneller worden verduurzaamd en zal men ook eerder de omschakeling moeten maken naar elektrisch rijden. Dat heeft Michiel Hekkenberg van het Planbureau in een toelichting aangegeven.

De voorstellen die op dit moment zijn gedaan kunnen nog aanzienlijk worden aangepast als de Raad van Ministers en het Europese Parlement deze gaan behandelen. Er zijn vanuit Europa stevige en ambitieuze doelstellingen opgesteld. Daar heeft Eurocommissaris Frans Timmermans een belangrijke bijdrage aan geleverd door de nieuwe Europese klimaatplannen door te voeren. Deze plannen hebben ten doelstelling om de emissie van broeikasgassen met 55 procent te reduceren tot 2030. Deze plannen gezamenlijk hebben daarom de naam ‘Fit for 55’ gekregen. De plannen worden nu door PBL vergeleken met het Nederlandse beleid. Deze analyse heeft de naam ‘Nederland fit for 55?’ gekegen. Uit de analyse blijkt dat de voorstellen voor een deel aansluiten bij het huidige Nederlandse beleid. Er is echter ruimte voor verbeteringen.