Oxfam: Nederland moet in 2020 meer investeren in klimaatsubsidies voor arme landen

Oxfam Novib heeft onlangs een rapport gepubliceerd met de titel: Oxfam Climate Finance Shadow Report. Dit rapport gaat over de wereldwijde klimaatfinanciering. Volgens het rapport heeft Nederland te weinig geld besteed aan klimaatsubsidies voor arme landen. De organisatie stelt dat de Nederlandse overheid veel investeringen met betrekking tot de klimaatfinanciering over laat aan zogenaamde private partijen. Deze organisaties handelen vanuit een winstbelang. Dat betekent dat vooral het rendement voor de organisatie voorop staat en minder de belangen van de armere landen. Volgens Oxfam hebben de rijkere landen in de wereld afspraken gemaakt om ieder jaar gezamenlijk 100 miljard dollar te investeren in de verduurzaming van armere landen.

Bij de bepaling van de hoogte van de klimaatfinanciering mogen private investeringen worden meegeteld in het totaalbedrag. Het is daardoor mogelijk dat een windmolenproducent voor miljoenen kan investeren in het plaatsen van windmolens in arme landen. Daarvoor kan het windmolenbedrijf gedeeltelijk subsidie aanvragen bij de Nederlandse staat aldus klimaatexpert Bertram Zagema van Oxfam. Zo kan de overheid bijvoorbeeld 2 ton meebetalen aan het project. De gehele som van het project wordt echter wel meegerekend bij het totaalbedrag aan klimaatinvesteringen. Zo ontstaat een verkeerd beeld van de daadwerkelijke investeringen door de overheid op dit gebied. Volgens Oxfam doet de Nederlandse overheid te weinig op het gebied van investeringen in klimaatverbetering in arme landen.