Overleg over stabilisering oliemarkt op 30 oktober 2016

Wereldwijd is de oliemarkt nog niet eensgezind over de aanpak van de prijsdaling in de oliesector. De olieprijs is inmiddels zo ver gedaald dat verschillende landen in de problemen komen. Vooral landen waarvoor olie het belangrijkste exportproduct is komen in de problemen. Zij zien de waarde van hun belangrijkste inkomstenbron dalen en dat zorgt voor problemen met hun begroting. Het gevolg is dat landen nog meer olie gaan produceren om op die manier meer geld binnen te halen. Zo ontstaat er een olieproductiewedstrijd waarbij de landen elkaar kapot gaan concurreren.

Dat is natuurlijk niet gewenst. Daarom proberen landen met elkaar afspraken te maken om gezamenlijk het productieniveau te verlagen of te bevriezen. Dat lijkt eenvoudig maar het is in de praktijk zeer lastig om dit ten uitvoering te brengen. De landen van de OPEC hebben dergelijke afspraken gemaakt in een principeakkoord dat vorige maand in Algerije werd gesloten, maar nu moet men deze afspraken binnen de OPEC verder uitwerken wat er op neerkomt dat elk land een bepaald quotum krijgt voor de hoeveelheid olie die ze mogen produceren. Alle leden van de OPEC willen hier natuurlijk een zo groot mogelijk aandeel in. Landen zoals Iran en Irak kunnen na een periode van sancties en oorlogen weer flink produceren en hun marktaandeel laten toenemen. Deze landen voelen weinig voor een quotum voor de olieproductie.

Er zijn al verschillende overlegmomenten geweest tussen de leden van de OPEC en ook andere olieproducerende landen zoals Rusland. De intenties zijn om de olieproductie te verlagen maar concreet heeft dat nog niet tot stappen geleid. Op zondag 30 oktober staat het volgende overleg gepland. Dit zal plaatsvinden in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Hier komen vijf olieproducerende Arabische landen bij elkaar om te praten over mogelijkheden om de oliemarkt te stabiliseren. Aan het overleg nemen bewindslieden deel uit Saoedi-Arabië, Bahrain, Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Verder zal ook Rusland deelnemen aan het overleg. Namens Rusland neemt minister van Energie Alexander Novak deel aan het overleg. Dit maakte persbureau Bloomberg bekend.

De insteek van dit overleg is hetzelfde als de meeste overlegvormen van de afgelopen maanden namelijk gezamenlijk tot afspraken komen om de olieproductie te verlagen. De OPEC-landen willen deze afspraken samen met Rusland maken. Als deze afspraken tot stand komen kan de olieprijs weer gaan stijgen. De Saoedische minister van Energie en Industrie Khalid Al-Falih is optimistisch. Hij geeft aan dat de oliemarkt wereldwijd op weg is naar een nieuwe balans. Volgens hem leggen de lage olieprijzen wel een druk op de ontwikkelplannen en ambities van Arabische landen.