Overheidsinvestering van 1 miljard euro voor de woningmarkt leverde geen extra betaalbare woningen op in 2021

De afgelopen twee jaar heeft het kabinet een bedrag van 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de Nederlandse woningmarkt. Het lijkt er echter op dat dit bedrag nauwelijks een positief effect heeft gehad op de snelle bouw van betaalbare woningen. Dit is donderdag naar voren gekomen uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Volgens de vicevoorzitter Ewout Irrgang van de Rekenkamer vormt wonen in Nederland een belangrijk maatschappelijk thema. Desondanks vraagt de Rekenkamer zich af of het geld voor de woningmarkt wel een goede besteding krijgt. Er kwam vanuit de overheid een fors bedrag beschikbaar waarmee sneller en ook meer gebouwd zou kunnen worden in Nederland. De Rekenkamer heeft echter sterke twijfels of deze investering in Nederland enig effect heeft gehad. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er in Nederland extra woningen zijn gebouwd door dit geld. Kajsa Ollongren de voormalig binnenlandminister heeft echter aangegeven dat er door deze stimuleringsmaatregel bijna 140.000 woningen extra woningen zijn gebouwd.

Deze bewerking wordt volgens de Algemene Rekenkamer echter niet voldoende aannemelijk gemaakt. Dit staat in een rapport Aanpak woningtekort. Het lijkt er dus op dat Kajsa Ollongren een onterechte bewering heeft gedaan en feitelijk met haar beleid 1 miljard euro in de woningmarkt heeft verspeeld. Niet bepaald een gering bedrag. Er zijn de afgelopen twee jaar in Nederland bouwprojecten door 93 gemeenten voorgedragen voor een bijdrage aan het rijk. Hierdoor is in totaal 855 miljoen euro aan gemeenten uitgekeerd. Als men kijkt naar de resultaten die uiteindelijk tot het einde van 2021 zijn geboekt dan is het resultaat van de investering niet voldoende onderbouwd. Het is daarnaast volgens de Rekenkamer zo dat de:  “informatie die gemeenten aan de minister rapporteren onvoldoende betrouwbaar is om daar de effecten van de regeling uit af te leiden” volgens Irrgang van de Algemene Rekenkamer. Dat maakt duidelijk dat de zogenaamde Woningbouwimpuls (WBI) niet effectief lijkt te zijn geweest terwijl dit juist een van de belangrijkste maatregelen van het kabinet-Rutte III was om het oplopende woningtekort aan te pakken.