Orderportefeuille Nederlandse industrie in juli 2019 opnieuw gedaald

De Nederlandse industrie heeft voor twee maanden op rij te maken gehad met een afname in het aantal orders. De maand juli is namelijk het aantal orders in de industriële sector opnieuw gedaald. Ondanks de daling in het aantal orders is het productieniveau wel iets omhoog gegaan in deze maand. Deze productietoename was echter de kleinste productietoename in de afgelopen jaren. Sinds mei 2013 is de toename in de productie niet zo klein geweest als in juli 2019.

Dit bericht werd donderdag 1 augustus 2019 bekend gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI). Deze organisatie heeft haar berichtgeving gebaseerd op basis van de informatie die naar voren is gekomen bij een peiling onder inkoopmanagers. De NEVI hanteert een index en deze bleef gelijk op 50,7 punten. Dit indexcijfer maakt inzichtelijk hoe de situatie er voor staat in de industrie. Als de stand boven de 50 punten staat is er sprake van een groei aan activiteiten in de industrie. Een stand onder de 50 punten maakt duidelijk dat de activiteiten in de industrie afnemen. Het is duidelijk dat met een stand van 50,7 nauwelijks extra activiteiten in de industrie worden verwacht de komende tijd.

Toch gaat het wel goed met de werkgelegenheid in de industrie. De werkgelegenheid is in deze sector behoorlijk stabiel en nam in juli zelfs toe ten opzichte van juni. De economie in Nederland daalt nog niet onder de 50,0 punten maar is wel duidelijk dat er wat moet gebeuren. Ook in Duitsland heeft men problemen in de industrie. Duitsland is op het gebied van de industrie de grootste speler in Europa. Dat maakt duidelijk dat de terugloop in de industrie een Europees probleem is. Dat kan er voor zorgen dat de Europese landen gezamenlijk aan oplossingen kunnen gaan werken.