Opwarming van de aarde zou wereldwijd 1,7 biljoen dollar per jaar kunnen kosten tot 2030

Het afgelopen jaar is de opwarming van de aarde minder aan bod gekomen dan de coronacrisis. Dat neemt niet weg dat de opwarming van de aarde een groot probleem is volgens verschillende experts. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de effecten van de opwarming van de aarde. Door de verhoging van de temperatuur ontstaan er verschillende problemen. Een aantal van deze problemen heeft ook een effect op de economie. De New York University vroeg economen van over de hele wereld om hun visie op klimaatverandering te geven en de economische effecten daarvan. Volgens ongeveer 75 procent van de experts die onderzoek hebben gedaan naar de klimaateffecten is een snelle en stevige aanpak echt noodzakelijk. Door de oplopende temperaturen kunnen er meer problemen ontstaan in de wereld. De kans op bosbranden neemt toe door de droogte. Ook de kans op mislukte oogsten neemt om dezelfde reden toe.

Samenwerken is belangrijk

Hittegolven kunnen voor water tekorten zorgen. Mensen moeten zich hier op voorbereiden als dat mogelijk is. Er zal ook veel geld moeten besteed aan het bestrijden van de gevolgen van de klimaatverandering. Een groep economen heeft dinsdag berekend dat opwarming van de aarde dit decennium wereldwijd tot mogelijk 1,7 biljoen dollar aan extra jaarlijkse kosten wereldwijd kan zorgen. Dat is omgerekend 1,44 biljoen euro per jaar. In totaal hebben 738 economen aan het onderzoek deelgenomen. De economen verwachten dat de kosten zelfs kunnen oplopen tot 30 biljoen dollar in 2075. Met een drastische aanpak kan dit economische effect wellicht worden gereduceerd. Het is de zoveelste noodkreet om het klimaat te veranderen. De vraag is echter of mensen wel deze ontwikkeling kunnen keren. Er moet nog zoveel gebeuren. Alleen een intensieve samenwerking over de gehele wereld zou wellicht een klein resultaat kunnen opleveren. Het is onvoorstelbaar dat aan de ene kant van de wereld regenwouden worden gekapt terwijl aan de andere kant van de wereld fabrieken enorme hoeveelheden CO2 in de lucht uitstoten. De aarde zou meer in balans moeten komen. Zonder samenwerking is dat echter niet mogelijk.