Oplossingen voor vacatures installatietechniek in 2017

Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNO gaf in een interview met nieuwswebsite nu.nl aan dat de installatiebranche de komende jaren voor een grote uitdaging staat. De komende vier jaar dreigt er een groot tekort aan ervaren installatiemonteurs te ontstaan. Dit tekort kan oplopen tot ongeveer 15.000 openstaande vacatures in de installatietechniek.

Vraag en aanbod van personeel in de installatietechniek

Doordat er weinig studenten zijn die een opleiding volgen in de installatietechniek dreigt het tekort aan ervaren installatiemonteurs de komende jaren alleen maar op te lopen. Zowel installateurs als uitzendbureaus merken het tekort aan ervaren technici. Er moeten oplossingen worden gevonden zodat vraag en aanbod vsn personeel in de installatietechniek op de arbeidsmarkt meer in balans komt. Momenteel is er veel meer vraag naar installatiepersoneel dan dat er personeel in deze sector personeel beschikbaar is.

Oplossing voor personeelstekort in installatiebranche

Volgens Doekle Terpstra van UNETO-VNO is er meer geld nodig zodat studenten populaire technische opleidingen kunnen volgen. Er moeten meer technische opleidingen komen en er moet geen maximaal aantal studenten worden toegelaten. Terpstra noemt het erspectief voor technische vakmensen geweldig. De overheid dient daar mee rekening te houden met de bekostiging van de opleidingen. Technische opleidingen zijn vaak duurder, dit komt onder andere door de praktijkruimtes, machines en werktuigen die beschikbaar gesteld moeten worden aan de studenten en leerlingen.

Er moet meer geïnvesteerd worden in technische opleidingen. Momenteel wordt het geld voor opleidingen zo’n beetje gelijk verdeeld maar niet alle opleidingen maken evenveel kosten. Daarom dient er een financiële impuls te worden gegeven aan opleidingen in de techniek die veel vereist worden op de arbeidsmarkt. Dat zorgt er voor dat meer leerlingen en studenten een opleiding in de techniek kunnen gaan volgen.

Creativiteit

Geld is een belangrijke oplossing maar het is niet de enige oplossing voor het voorzien van de personeelsbehoefte in de installatietechniek. Er moet meer worden gedaan om de tekorten aan vakmanschap weg te werken. De voorzitter van UNETO-VNO pleit ook voor een betere samenwerking en creativiteit. Bedrijven en opleidingsinstellingen moeten beter op elkaars behoeften inspelen. De kwaliteit van opleidingen en de inhoud van opleidingen moet goed zijn afgestemd oo de arbeidsmarkt. Daar zijn initiatieven voor nodig die de samenwerking bevorderen. Een voorbeeld hiervan is het Nationaal Techniekpact 2020.

Nationaal Techniekpact 2020

Het Nationaal Techniekpact 2020 brengt belanghebbenden onder het pact bij elkaar en streven er naar om techniek hoger op de agenda te krijgen. Terpstra geeft aan dat veel partijen er al van doordrongen zijn dat het techniek niet iets traditioneels is maar juist modern. Er moet in techniek en technologie geïnvesteerd worden. Dat is goed voor de economie en de maatschappij.

Uitzendbureaus voor installatiemonteurs

Doekle Terpstra benoemt de rol van technische uitzendbureaus niet in de mogelijke oplossingen voor het personeelstekort in de installatietechniek. Toch zijn uitzendbureaus in de praktijk vaak de eerste organisaties waar installateurs hun vacatures voor installatiemonteurs onder de aandacht brengen. Ervaren technische uitzendbureaus zijn volwaardige gesprekspartners en adviseurs voor installateurs. Ze junnen vaak tijdelijke maar ook structurele oplossingen aanbieden waarmee vacatures voor installatiemonteurs door uitzendkrachten met een installatietechnische achtergrond worden ingevuld. Ook houden steeds meer uitzendbureaus zich bezig met het ontwikkelen en opleiden van aankomende installatiemonteurs. De rol van technische uitzendbureaus op de bouw wordt alleen maar groter door de hectische ontwikkelingen in deze sector.