Opleidingen richting veiligheid zijn populair in Nederland vanaf 2016

Steeds meer werknemers zijn actief in de branche beveiliging en veiligheid. In totaal had 12,8 procent van alle werkzame personen in Nederland in 2016 een beroep in de veiligheidsbranche. Dit percentage was in 2013 nog 12,6 procent. Niet alleen het aantal werknemers in de veiligheidsbranche neemt toe. Er is ook een stijging merkbaar in het aantal studenten met een opleiding in de richting van beveiliging. Dit zijn leerlingen die bijvoorbeeld een BBL opleiding of een BOl opleiding volgen richting veiligheid maar ook studenten op een HBO opleiding richting veiligheid. Dit komt naar voren uit een rapport dat is opgesteld in opdracht van The Hague Security Delta (HSD). Dit rapport werd woensdag 18 april 2018 gepubliceerd gezamenlijk met cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Veiligheidsbranche is breed
De veiligheidsbranche is breed. Naast de persoonsbeveiliging en het beveiligen van gebouwen en objecten horen ook andere veiligheidsgerelateerde beroepen bij de veiligheidsbranche. Zo zijn in het onderzoek ook werknemers en studenten meegenomen in beroepen zoals rechters, fraudebestrijders, cybersecurity-experts en sociaal hulpverleners.
Ongeveer 22 procent van de mensen met een veiligheidsgerelateerd beroep werkt in de gezondheids- en welzijnszorg. Verder werkt 20 procent bij de overheid. In de bedrijfstak informatie en communicatie werkt ongeveer 13 procent. Hierbij kun je denken aan geautomatiseerde beveiliging, domotica en beveiliging van netwerken die gebaseerd zijn op internet of things.

Veiligheidswerker
in 2016 zou ongeveer 1,6 procent van alle werkenden een veiligheidswerker zijn. Dat zijn 133 duizend personen die in de sector veiligheid actief zijn. Tot deze sector behoren politiemensen, brandweerpersoneel en militairen. Het overgrote deel van deze groep werkt bij de overheid. Dit is ongeveer zestig procent. Het valt op dat bij deze beroepen er wel een kleine afname is in het aantal werknemers. Het aantal veiligheidswerkers nam af in de periode tussen 2013-2016. In die periode daalde het percentage veiligheidswerkers van 1,8 procent in 2013 naar 1,6 procent in 2016.