Opkomende economieën kopen minder Westerse bedrijven

Uit onderzoek van KPMG is gebleken dat opkomende economieën minder interesse hebben in Westerse ondernemingen. Onder opkomende economieën worden landen zoals China, India,  Rusland en Brazilië gerekend. Deze landen keken een paar jaar terug nog regelmatig naar Westerse bedrijven met betrekking tot overnames en fusies. Dit is nu minder het geval. Het blijkt dat veel bedrijven uit opkomende landen in het laatste half jaar van 2015 vooral interesse hadden in ondernemingen uit andere opkomende economieën.

Het aantal overnames van Westerse bedrijven door bedrijven uit opkomende economieën bleef in het laatste half jaar van 2015 gelijk. In plaats daarvan werd wel een toename gemeten in de overnames tussen bedrijven van opkomende economieën onderling. Deze toename kwam uit op 25 procent in het laatst half jaar van 2015.

Westerse ondernemingen namen in de genoemde periode ook minder bedrijven over uit opkomende markten. In de eerste zes maanden van 2015 werden er nog 560 bedrijven uit opkomende economieën overgenomen door Westerse ondernemingen. In de tweede helft van dat jaar kwam het aantal overnames van Westerse bedrijven uit op 541. KPMG geeft aan dat de verminderde economische groei in China een belangrijke veroorzaker is van de terugloop in het aantal overnames.

Reactie van Technisch Werken
Doormiddel van overnames hebben landen als China veel technische kennis kunnen kopen van Westerse ondernemingen. Dat is voor de Chinese industrie een verstandige strategische keuze geweest. Voor het Westen zijn de overnames door het buitenland lang niet altijd gunstig geweest. Er werden regelmatig werknemers ontslagen vanwege overnames. Daarnaast moeten Westerse bedrijven er ook voor zorgen dat ze voldoende technologie binnen hun landsgrenzen houden zodat ze ook in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan de kenniseconomie.

In Westerse landen liggen de lonen vaak hoger dan in landen van opkomende economieën. Als opkomende economieën ook nog technologisch voorop lopen wordt de concurrentiepositie van Westerse bedrijven wel erg lastig.