Opec plus gaat olieproductie opvoeren in 2022

De Opec+ is het kartel van dertien olieproducerende landen met een paar tijdelijke bondgenoten. Hierbij kun je ook denken aan een olieproducerend land zoals Rusland. De Opec+ is een belangrijke speler op de oliemarkt. Daarom kijkt de hele wereld naar afspraken die de Opec plus landen met elkaar maken over de olieproductie. Vooral nu de olieprijs omhoog is geschoten door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wordt er nauwlettend gekeken naar de olieproductie van de olieproducerende landen. Is er sprake van een toename in de olieproductie of gaat deze productie juist afnemen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Opec plus het voornemen heeft om de olieproductie weer op te voeren. Dit is in ieder geval de uitkomst die wordt verwacht vanuit het Opec+beraad.

In de maand mei zullen elke dag 432.000 vaten olie meer opgepompt worden dan in de maand maart het geval is. Zo kan er nog beter in de vraag naar olie worden voorzien. Bovendien zorgt deze ontwikkeling er voor dat de prijsstijging van olie wordt afgeremd. De verhoging van de olieproductie vanuit de Opec komt niet als een verassing. Al geruime tijd is de Opec bezig de olieproductie op te voeren. Daar voor hebben ze de olieproductie juist beperkt. Door de beperking van de olieproductie is de olieprijs omhoog gegaan. De olieprijs is maanden kunstmatig hoog gehouden totdat de coronacrisis voorbij was en de vraag naar olie toenam. Door de oorlog is de vraag naar olie nog verder toegenomen. Landen slaan voorraden olie in omdat ze bang zijn dat er straks geen olie meer uit Rusland gekocht kan worden. Rusland is een belangrijk olieproducerend land in de wereld.