Op 17-11-2017 nog geen besluit over ontslagen gasturbinefabriek van Siemens in Hengelo

Siemens heeft op vrijdag 17 november 2017 nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van gasturbinefabriek in Hengelo. Dit bericht heef het bedrijf vrijdagochtend aan haar personeel bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in stadion de Grolsch Veste in Enschede. Het is in het ergste scenario mogelijk dat pas vanaf eind 2020 alle 640 werknemers ontslagen zijn. Dit is echter iets dat nog niet is besproken met de vakbonden en de ondernemingsraad. Ook de raad van commissarissen moet hier bij betrokken worden.

Dat zorgt er voor dat er nog geen defintief besluit is genomen. De directie heeft daarom aangegeven dat er de komende tijd nog werk is voor het personeel in de fabriek van Siemens in Hengelo. Hier worden overigens gasturbines gemaakt. Deze turbines zullen naar verwachting minder goed gaan verkopen vanwege de energietransitie. De wereld wil langzamerhand afstappen van aardgas, aardolie en andere fossiele brandstoffen.

Een logistiek coördinator van het bedrijf noemt in een reactie dat het personeel het slachtoffer dreigt te worden van de energietransformatie. Inderdaad transformeert de energievoorziening de komende jaren van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen zoals windkracht en zonlicht. De logistiek coördinator geeft echter wel aan dat de vestiging in Hengelo wel winstgevend is. Het gaat echter slecht op de oliemarkt en gasmarkt. Daardoor zou de directie van Siemens minder geld willen investeren in de productielocatie in Hengelo.