Onzekerheid op woningmarkt in 2022

De komende tijd is zeer onzeker op de woningmarkt. De hypotheekrente is de afgelopen weken aanzienlijk gestegen en staat nu gemiddeld op bijna 4 procent. Dat betekent dat veel mensen die aan het begin 2022 nog een woning in een bepaalde prijsklasse konden kopen nu genoegen moeten nemen met een woning tegen een lagere verkoopprijs. Voor veel mensen is dit echter moeilijk te verwerken. Ze zullen hun woningwensen moeten aanpassen. Een groot voordeel is echter dat er wel veel meer woningen te koop staan en ook te koop komen te staan. Het woningaanbod neemt toe.

De rente op de hypotheek is echter lastig te voorspellen. De hogere rente op de kapitaalmarkt zorgde er voor dat de hypotheekrente is gestegen. De kapitaalmarkt is de plek waar banken en andere hypotheekverstrekkers hun geld vandaan halen om hypotheken te verstrekken. Hoe hoger de rente op de kapitaalmarkt hoe lastiger het wordt om tegen lage rentes hypotheken te verstrekken. Hoewel de kapitaalmarktrente lijkt te stabiliseren biedt dat nog geen garanties voor een lagere hypotheekrente of een stabilisering van de hypotheekrente. Er zijn namelijk veel onzekere factoren in de economie.

Deze factoren zijn divers. Hierbij kun je denken aan de ECB rente, de oorlog, de oplopende gasprijzen en andere spanningen. Deze factoren hebben invloed op de rente en koopkracht van de bevolking. De inflatie loopt op en zorgt voor hogere prijzen. Voor mensen nemen de kosten dus toe. Daardoor kunnen ze minder geld opzij zetten om een hypotheek te betalen en af te lossen. Dat heeft een drukkend effect op de woningmarkt.