Ontslagen bij Ballast Nedam

Bouwbedrijf Ballast Nedam verwacht in 2013 een operationeel verlies als resultaat te behalen. Dit is een tegenslag omdat eerder een winst van 15 miljoen euro werd genoemd als verwacht resultaat. Het bouwbedrijf merkt de gevolgen van de economische tegenslagen in de bouw en de infra. De prijzen staan onder druk omdat veel bouwbedrijven moeite hebben om voldoende projecten binnen te halen. Het aantal projecten in de markt is schaars en bouwbedrijven ondervinden een hevige concurrentie wanneer ze op projecten schrijven. Door deze concurrentie staan prijzen onder druk.

De situatie in de bouw zal de komende tijd volgens het bouwbedrijf niet veranderen. Ballast Nedam is daarom genoodzaakt om te krimpen. Hiervoor is een reorganisatielast van zeven miljoen euro genomen. In totaal verdwijnen 250 arbeidsplaatsen bij Ballast Nedam. Vrijdag 25 oktober 2013 gaf het bouwbedrijf aan dat de arbeidsplaatsen in het vierde kwartaal zullen verdwijnen. De arbeidsplaatsen verdwijnen bij specialistische bedrijven, regionale bouwbedrijven en ook het hoofdkantoor wordt niet ontzien.

Reactie Technisch Werken
Ballast Nedam is één van de vele bouwbedrijven die genoodzaakt is om afscheid te nemen van een deel van haar personeel. Dit is vervelend voor het bouwbedrijf en vaak rampzalig voor het personeel dat de organisatie moet verlaten. Door de terugloop van projecten op de bouw zijn er weinig vacatures in de markt. Het vinden van een nieuwe baan is voor veel werkzoekenden in de bouw een uitdaging. De overheid zal haar uiterste best moeten doen om het klimaat in de bouw van Nederland te verbeteren. Misschien een versoepeling van de wet en regelgeving of een verlaging van de prijzen van bouwgrond? Er moet wat gebeuren want de ontslagen in de bouw zorgen er voor dat er de komende tijd meer mensen gebruik moeten maken van een uitkering. Dit zorgt weer voor een financiële druk op de zogenoemde schatkist van de overheid.