Ontslagboete blijft bestaan in tweede steunpakket ondernemers in 2020

De ontslagboete is een belangrijk onderwerp van discussie geweest tijdens de ontwikkeling van een tweede noodpakket voor ondernemers in Nederland. In het eerste noodpakket of steunpakket werd vastgelegd dat ondernemers die door de overheid financieel gesteund werden tijdens de coronacrisis hun personeel niet mochten ontslaan. Gebeurde dat toch dan volgde een behoorlijke boete. Deze boete werd ook wel de ontslagboete genoemd. In het tweede noodpakket voor ondernemers zou de ontslagboete moeten worden geschrapt als het aan het kabinet lag. De oppositie dacht daar echter anders over. Die vond het afschaffen van de ontslagboete voor ondernemers die financieel gesteund werden niet uit te leggen aan de werknemers in Nederland.

Banen behouden

Het doel is het behoud van banen en het behoud van ondernemingen. Dat willen zowel de oppositiepartijen als de regeringspartijen maar over het ontslaan van werknemers in de coronacrisis wordt anders gedacht. Na veel overleg is er tot een compromis gekomen. De ontslagboete wordt toch niet afgeschaft in het tweede noodpakket. De ontslagboete wordt wel verlaagd. Er blijft een kleinere heffing bestaan om misbruik van ondernemers te voorkomen. De vakbonden en verschillende oppositiepartijen zijn bang dat werkgevers misbruik maken van de versoepeling in de ontslagregels onder het tweede noodpakket. Dat wil de regering in het tweede pakket voorkomen door toch een heffing in te voeren.

Verplichtingen werkgever

Als een werkgever in het tweede noodpakket besluit om twintig of meer mensen te ontslaan is deze verplicht daarbij de vakbonden of de ondernemingsraad in te schakelen. Als dat niet gebeurd moet de werkgever de subsidie terugbetalen plus een boete van 5 procent over de totale loonsubsidie. In de praktijk betekent dit dat werkgevers ook na 1 juni een boete moeten blijven betalen van 50 procent van de loonsubsidie die zij krijgen als ze een werknemer ontslaan. Daarnaast moet ook de subsidie zelf worden terugbetaald. Door deze wijziging blijft het noodpakket dat straks van kracht wordt ook conform de wetgeving in het arbeidsrecht. In het arbeidsrecht zijn werkgevers namelijk bij het ontslaan van twintig of meer werknemers ook verplicht de vakbonden of de ondernemingsraad te betrekken.