Ongeveer drie kwart van de eigenaren van een elektrische auto vindt rijbereik in 2020 voldoende

Een grote meerderheid van de eigenaren van een volledige elektrische auto in Europa vind het maximale rijbereik van hun auto voldoende voor het dagelijkse gebruik. Dit komt naar voren uit een rapport dat woensdag 19 februari 2020 is gepubliceerd. Het rapport kwam tot stand door een onderzoek van New Motion. Deze organisatie valt onder Shell en is verantwoordelijk voor laadinfrastructuur van elektrische auto’s. Het onderzoek werd gehouden onder meer dan 5.500 deelnemers uit verschillende Europese landen. Hiervan kwam echter de helft uit Nederland.

In de onderzoeksresultaten van New Motion staat dat 71 procent van de bestuurders van een volledig elektrische auto deze prima dagelijks kan gebruiken. Ongeveer 86 procent van de eigenaren van een elektrische auto heeft aangegeven dat ze weten hoe ze het maximale uit hun voertuig kunnen halen. Daaruit blijkt dat de bestuurders van elektrische voertuigen voldoende kennis hebben van elektrisch rijden. Ruim de helft van de eigenaren van een elektrische auto heeft voor de aanschaf van het voertuig al onderzoek gedaan naar het gebruik van elektrische auto’s.

Ook geld is een belangrijke factor voor veel elektrische rijders. In totaal geeft 62 procent van de eigenaren van een elektrische auto aan dat geld besparen uiteindelijk de belangrijkste drijfveer is geweest om elektrisch te gaan rijden. Ook in België is dat het geval. In Frankrijk en Duitsland wordt juist het rijplezier genoemd als belangrijkste reden om een elektrische auto aan te schaffen. Alleen de Britten noemden de bijdrage aan een beter milieu van doorslaggevend belang voor de keuze om een elektrische auto aan te schaffen.