Ongeveer 109.000 extra banen in eerste kwartaal 2022

In het eerste kwartaal van 2022 zijn er in Nederland ongeveer 109.000 nieuwe banen bijgekomen in vergelijking tot het einde van 2021. Dat is een aanzienlijke banengroei maar in een eerdere prognose ging men nog uit van 127.000 nieuwe banen. De banengroei valt ten opzichte van die raming dus wel een beetje tegen. Als men kijkt naar de arbeidsmarkt dan is er nog steeds sprake van een groot tekort aan personeel. Dit tekort aan personeel lijkt nog wel in stand te blijven al kan er de komende tijd veel veranderen als de rente door de ECB omhoog wordt gebracht en daardoor de prijzen omhoog gaan. Bij stijgende prijzen neemt de koopkracht van veel mensen af tenzij ze in een keer veel meer geld gaan verdienen.

Nu is het loon van veel werknemers de afgelopen tijd wel gestegen maar de prijzen zijn sterker toegenomen. Dat zorgt er voor dat de daadwerkelijke koopkracht lager is geworden van veel mensen. Dat heeft weer gevolgen voor de daadwerkelijke koopbereidheid. Consumenten hebben een bepaald vertrouwen nodig in de economie om daadwerkelijk uitgaven te doen. Als het consumentenvertrouwen afneemt wordt er in de praktijk minder gekocht en gaan bedrijven ook minder geld omzetten. Als bedrijven daadwerkelijk minder inkomsten krijgen kan dat betekenen dat ze moeten bezuinigen. In de praktijk betekent dit dat er banen gaan verdwijnen. Dan zal de banengroei afnemen en zal er meer werkloosheid ontstaan in Nederland.