Onderzoek: Leerachterstanden worden te groot bij langere lockdown in 2021

Door een langere lockdown worden de leerachterstanden van leerlingen te groot. Als basisscholen langer dicht moeten blijven missen leerlingen te veel educatie en dat zorgt voor achterstand. Dit is de conclusie die voortkomt uit een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Dit onderzoek werd gehouden onder meer dan duizend basisschoolleraren in Nederland. Het afstandsonderwijs is voor veel basisschoolleerlingen niet geschikt. Het gaat hierbij met name om de concentratie en discipline. Veel leerlingen hebben moeite om gemotiveerd te blijven om de lessen te volgen. Er is thuis veel afleiding en er is geen docent aanwezig om de leerling voortdurend bij de les te houden. Dat gaat vanaf een beeldscherm ook heel lastig. Ongeveer dertig procent van de leerkrachten in het basisonderwijs blijkt het moeilijk te vinden om alle leerlingen bij de les te houden via digitaal onderwijs. Er ontstaat steeds meer achterstand bij bepaalde leerlingen.

Weinig controle

Er is weinig controle op de voortgang van het leerproces. Als de scholen pas na de voorjaarsvakantie weer open gaan zullen de leerlingen een grote leerachterstand hebben opgebouwd. Dan wordt het nog moeilijker om de achterstand die de leerlingen hebben opgelopen weer in te halen. Voor leerlingen in groep 8 wordt het bovendien moeilijk om te bepalen naar welk voortgezet onderwijs ze moeten gaan. Een groot deel van de ontwikkeling van leerlingen in deze groep vind nu thuis plaats buiten het zicht van de docenten. Volgens docenten ontstaan er ook steeds meer klachten bij kinderen door het thuiswerken. Er ontstaan mentale problemen maar ook lichamelijke klachten. Daarnaast vind er ook  een stagnatie plaats in de sociaal-emotionele ontwikkeling volgens de experts in de krant. Het thuisonderwijs zou vooral ten koste gaan van de zwakke leerlingen. Dit geeft 77 procent van de leraren aan. Deze leerlingen worden niet in een groep meegenomen in hun ontwikkeling en blijft nog verder achter.