Ondernemingsraad krijgt meer invloed op hoogte topsalarissen vanaf 2019

Een ondernemingsraad (or) zal vanaf volgend jaar meer zicht krijgen op de topsalarissen die binnen een bedrijf worden verstrekt aan bestuurders. Ieder jaar moet de directie van een grote ondernemingen verplicht met de ondernemingsraad in gesprek over de hoogte van de beloningen van de bestuurders. Ook de loonverschillen zullen dan besproken moeten worden. Onder grote ondernemingen verstaat de overheid bedrijven met meer dan honderd werknemers.

Ondernemingsraad krijgt meer inzage in salarisgebouw
Het voorstel om de ondernemingsraad meer inzage te geven in de topsalarissen van grote bedrijven was afkomstig van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA). Hij bracht het voorstel in de Tweede Kamer. De Kamer steunt het voorstel en ook opvolger Wouter Koolmees van D66 schaarde zich achter het plan van Asscher. Er werd echter ook kritiek genoemd vanuit de coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie. Deze partijen vinden de genoemde verplichting niet nodig. Minister Koolmees is het niet met de kritiek eens. Hij benoemd dat de nieuwe maatregel juist een steuntje in de rug is voor de ondernemingsraad van grote bedrijven.

Discussie over topsalarissen
Er is nu een algemene discussie ontstaan over de vaak grote verschillen tussen de salarissen van het uitvoerende personeel en de leidinggevenden. Op dit moment moet de ondernemingsraad hier echter ook al over worden ge├»nformeerd. Dit blijkt in de praktijk echter nauwelijks te gebeuren. Daarnaast voelen de or-leden zich vaak niet vrij om de kwestie aan te kaarten bij hun directie. Koolmees verwacht dat door deze wetswijziging de topbeloningen in bedrijven makkelijker bespreekbaar worden: ”Na jaren van maatschappelijke onrust en vaak ook verontwaardiging is het goed dat er in bedrijven zelf meer gesproken wordt over beloningen van de topbestuurders.”