Ondernemersvertrouwen gestegen in april 2021

Het vertrouwen van ondernemers is in april 2021 weer gestegen. Dit komt naar voren uit de Conjuctuurenquête die wordt opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw en de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Voor het eerst sinds de start van de coronacrisis in Nederland is het ondernemersvertrouwen weer positief. Dat is goed nieuws hoewel in een aantal bedrijfstakken het ondernemersvertrouwen nog niet positief is.

Na een daling weer een stijging in het ondernemersvertrouwen

In april 2020 was het ondernemersvertrouwen enorm gedaald. Veel ondernemers maakten zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf en de economie. Daardoor kwam het ondernemersvertrouwen in het rood. Inmiddels is de indicator op dit gebied in april 2021 weer op 2,3 punten beland. Dat is in totaal acht punten hoger dan een kwartaal eerder. Daarnaast is het ondernemersvertrouwen voor het eerst een positief cijfer geworden sinds de start van 2021. Dat maakt duidelijk dat ondernemers positiever zijn over de toekomst.

Vertrouwen onder bouwondernemers het grootst

Het aantal ondernemers dat positief is gestemd over de toekomst is bovendien groter dan het aantal ondernemers dat bezorgd is over de toekomst. Opvallend is verder dat het vertrouwen van ondernemers in alle bedrijfstakken is toegenomen. In een aantal sectoren bleef het vertrouwen van ondernemers desondanks negatief. Met name onder bouwbedrijven is het optimisme over de toekomst groot. Dat is inmiddels al het derde kwartaal op rij waarin de bouwondernemers het meest optimistisch zijn over hun toekomst ten opzichte van alle ondernemers.