Omzet Nederlandse industrie in kwartaal 4 van 2023 gedaald met ruim 9 procent

In het laatste kwartaal van 2023 is de omzet van de Nederlandse industrie gedaald met ruim negen procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het statistiekbureau geeft aan dat de daling in de industriële omzet inmiddels de derde daling op rij is. Volgens het CBS heeft de industrie in Nederland te maken met een daling in het aantal orders. Zowel vanuit het binnenland als vanuit het buitenland komen er minder orders binnen. Bovendien zorgt de daling in de vraag er ook voor dat de prijzen in de industrie onder druk komen te staan.

Omzet industrie omlaag

Als men kijkt naar het afgelopen jaar in zijn geheel dan is de industriële omzet met 5,6 procent gedaald ten opzichte van de industriële omzet van 2022. De omzet ging in alle sectoren binnen de industrie omlaag. Binnen bepaalde sectoren was de daling echter wel sterker dan andere sectoren. Zo was de daling in de omzet van raffinaderijen en chemie het sterkst aldus het CBS. In het vierde kwartaal van 2023 lagen de afzetprijzen gemiddeld ruim vier procent lager in vergelijking tot 2022. Er is bij veel ondernemers in de industrie sprake van een winstdaling naast een omzetdaling.

Faillissementen in industrie

Desondanks is het aantal faillissementen in de laatste periode van 2023 wel iets lager ten opzichte van 2022. Zo werden 54 industriële bedrijfsfaillissementen uitgesproken over de afgelopen periode. Dit aantal ligt lager dan 2022 toen er nog 61 faillissementen werden uitgesproken in Nederland. Over geheel 2023 kwam het aantal fallissementen dat in de industrie werden uitgesproken uit op 270. Dit aantal ligt echter wel enorm hoog. Volgens het CBS werden in 2018 voor het laatst zoveel faillissementen uitgesproken in de industrie.