Omzet detacheringsbranche in 2017 op ruim 6 miljard

Detacheringsbureaus doen het goed in Nederland. In 2017 was de Nederlandse detacheringsbranche goed voor een totale omzet van 6,2 miljard euro. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Panteia heeft gedaan in opdracht van uitzendbrancheorganisatie ABU en de ABN AMRO bank. Ook het advies- en accountancykantoor PwC behoorde tot de opdrachtgevers van het onderzoek. Na afloop van het onderzoek heeft Panteia een rapport opgesteld waarin gegevens zijn gepubliceerd over de Nederlandse detacheringssector.

Aantal detacheringsbureaus
Uit het rapport van Panteia komt naar voren dat de detacheringsmarkt in Nederland zeer omvangrijk is. In totaal zijn er volgens het onderzoeksbureau in Nederland 638 detacheringsbureaus actief. Dit betreft echter een schatting. Detacheringsbureaus detacheren hun personeel bij verschillende opdrachtgevers. Daarbij wordt het detacheringsbureau als werkgever beschouwd en het gedetacheerde personeel als werknemer in de arbeidsrelatie. De gedetacheerde werkt echter bij een opdrachtgever die ook wel inlener wordt genoemd. Detachering vind over het algemeen plaats gedurende een bepaalde periode. Daarbij wordt gebruik gemaakt van detacheringscontracten. In totaal zou ongeveer 1,6 procent van de Nederlandse werkzame beroepsbevolking als gedetacheerde werkzaam zijn geweest in 2017.

Waarom kiezen bedrijven voor gedetacheerden?
Werkgevers lenen de gedetacheerden in omdat ze doormiddel van deze deta-krachten flexibel kunnen inspelen op de behoeften van de markt en hun opdrachtgevers. Daarnaast geeft Panteia aan dat detacheringspersoneel over het algemeen jong is en een hoge opleiding heeft gevolgd. Gedetacheerde professionals worden vooral door bedrijven ingeschakeld voor specialistische werkzaamheden. Dit gebeurd in ongeveer 45 procent van de detacheringen. Ook voor de invulling van schaarse functies worden gedetacheerden ingezet. Dit gebeurd in 24 procent van de detacheringen. In totaal is 22 procent van de gedetacheerden ingezet om ondersteuning te bieden tijdens een drukke periode.

Vereniging van Detacheerders Nederland
In totaal hebben dertien detacheerders besloten om hun krachten te bundelen in de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Door deze samenwerking hopen de detacheerders beter op te kunnen komen voor de belangen van hun organisaties. Bovendien hopen ze ook door de samenwerking beter in te kunnen spelen op de snel veranderde arbeidsmarkt. De samenwerking in de VvDN zorgt er bovendien voor dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt beter in kaart worden gebracht. Deze informatie is van belang omdat deze gebruikt kan worden om de detacheringsmarkt blijvend in beeld te brengen. De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler en de wet en regelgeving veranderd voor detacheringsbedrijven maar ook voor uitzendorganisaties. Kennis is de sleutel om de ontwikkelingen te kunnen volgen en om oplossingen te kunnen bedenken voor een steeds complexere arbeidsmarkt.