OMT geen voorstander voor specifieke coronamaatregelen voor ongevaccineerden in 2021

Meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT) hebben aangegeven dat ze geen voorstander zijn van specifieke coronamaatregelen voor bepaalde groepen. Daarbij werd specifiek benoemd dat ze geen specifieke maatregelen willen voor ongevaccineerden. Eerder werd big gezinspeeld op een mogelijk verschil in maatregelen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Daarover is in de maatschappij veel discussie ontstaan waarbij ook demissionair minister Hugo de Jonge een rol heeft gespeeld. Hij geeft aan dat hij niet wil uitsluiten dat er specifieke maatregelen komen tegen mensen die geen vaccin tegen corona hebben genomen. Door deze berichtgeving is de maatschappelijke onrust in Nederland verder aangewakkerd. Er staan nu al groepen tegenover elkaar die elkaar bestrijden met verschillende argumenten.

Arts-microbioloog Jan Kluytmans heeft echter aangegeven dat hij helemaal geen voorstander is voor een verschil in maatregelen. Volgens hem gaat die aanpak wel heel erg tegen de individuele vrijheden in. Verder zijn maatregelen tegen mensen die geen coronaprik hebben gehad ook niet uit te voeren. “De helft van de ongevaccineerden woont verspreid over het land, 10 procent bevindt zich in de geloofsgemeenschappen en 40 procent komt uit de grote steden. Dan moet je in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wat gaan doen. Maar hoe ga je dat uitvoeren en wat ga je ermee bereiken?” aldus Jan Kluytmans.

Viroloog Menno de Jong ziet net als Kluytmans een verschil in maatregelen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden niet zitten. “Gaan we daarmee niet te veel polariseren?”. Verder geeft ook Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), aan dat hij als arts “geen onderscheid” zal maken. “Je moet ook oppassen dat je geen groepen tegenover elkaar zet.” Tot slot geeft ook Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie, aan dat hij geen voorstander is van een onderscheid tussen mensen die wel of niet voor een vaccin hebben gekozen. Daarbij noemt hij wel dat het een “lastige beslissing”. Hij voegt er aan toe “ik ben ook tegen iedere vorm van discriminatie. Ik wil dat iedereen, ook mensen die ervoor gekozen hebben zich niet te laten vaccineren, aan de maatschappij kunnen deelnemen.”