Olieprijzen omlaag na juni 2018?

Eind juni 2018 wordt er druk overleg gevoerd tussen de leden van de OPEC en Rusland over de olieproductie. OPEC-lid Saudi-Arabië en niet-OPEC-lid Rusland willen de olieproductie na een periode van bevriezing weer gaan opvoeren. De olieprijzen zijn door het olieproductieplafond dat werd ingevoerd juist weer gaan stijgen. Daar hebben de olieproducerende landen van kunnen profiteren. Immers hun olieproducten zijn meer waard geworden. De vraag naar olie is ook toegenomen nu het in de wereld weer beter gaat met de economie. Daarom kan de olieproductie omhoog vinden verschillende OPEC-leden en Rusland. Iran is echter een OPEC-lid dat geen voorstander is van de voorgenomen verhoging van de olieproductie. Het land wil het huidige productieplafond in stand houden tot het einde van 2018 zoals eerder ook is vastgelegd.

Er zijn verschillende vergaderingen en andere overlegvormen gehouden. Inmiddels lijkt het er op dat er een akkoord ontstaat over het verhogen van de olieproductie. Toch is hierover nog niets helemaal zeker. De olieproductie en de politiek staan nauw met elkaar in verbinding. Dat betekent dat er op het laatste moment veranderingen kunnen plaatsvinden. Wel is duidelijk dat als het aanbod van olie op de oliemarkt gaat toenemen ook de olieprijs omlaag gaat. Tenzij natuurlijk de vraag aanzienlijk gaat toenemen. De energietransitie en verschillende andere ontwikkelingen zoals elektrisch rijden, zorgen er voor dat de vraag naar olie in bepaalde sectoren ook stabiliseert en afneemt. Ook dat heeft een effect op de olieprijs die dan weer verder omlaag gaat. Analisten houden de oliemarkt nauwlettend in de gaten maar kunnen nauwelijks duidelijke voorspellingen doen over de ontwikkelingen in 2018.