Olieprijsontwikkeling in 2018

Hoewel de olieprijs aan het einde van 2017 ongeveer 17 procent hoger lag dan het einde van 2016 wil dat nog niet zeggen dat de olieprijs ook in 2018 zal gaan stijgen. Vooral Amerika zal het komende jaar meer schalie-olie gaan winnen. De olieprijs is hoger waardoor het winnen van schalie-olie weer rendabel is geworden. Het winnen van olie uit schalielagen is namelijk kostbaarder dan de prijs die de OPEC landen gemiddeld betalen voor het winnen uit hun oliebronnen.

Schalieolie
De toename in de olieproductie van Amerika kan er voor zorgen dat de productiebeperkende maatregelen tussen de OPEC en Rusland voor een deel teniet worden gedaan. Er zijn steeds meer berichten over investeringen van Amerika in boorinstallaties en productielocaties voor schalie-olie. Het duurt daardoor veel langer voordat men het effect van de productiebeperkingen van de OPEC en andere landen (waaronder Rusland) zal gaan merken.

Productieverlaging in de olie-industrie
De afspraken over de productiebeperking zijn onlangs verlengd waardoor de OPEC-leden en Rusland ook in 2018 hun olieproductie gaan bevriezen om de olieprijs zoveel mogelijk te ondersteunen. Het olie-overschot zou moeten afnemen. Volgens de OPEC zou in het derde kwartaal van 2018 een balans op de oliemarkt kunnen ontstaan tussen vraag en aanbod.

Energietransitie
Bij deze doelstelling heeft men echter puur gekeken naar het aanbod. Wereldwijd is er namelijk ook nog sprake van een afname in de vraag naar fossiele brandstoffen. Dat komt omdat de energietransitie in volle gang is. Vanuit klimaatakkoorden en klimaatafspraken worden duidelijke richtlijnen opgelegd aan landen, bedrijven en burgers om over te schakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame, hernieuwbare energiebronnen zoals zonlicht en windkracht. Er worden steeds meer investeringen gedaan in zonnevelden en windmolenparken. Daardoor zal uiteindelijk ook minder olie en andere fossiele brandstof nodig zijn. Denk hierbij ook aan de steeds groter wordende populariteit van elektrische auto’s.