Olieprijs opnieuw omlaag op maandag 29 december 2014

De olieprijs is aan het einde van 2014 zeer laag maar dat de prijs van olie op maandag 29 december opnieuw onderuit zou gaan is voor veel mensen toch een onverwachte ontwikkeling. Er was eerder namelijk een klein herstel in de olieprijs. Ondanks dat zakten de belangrijkste graadmeters aan het begin van maandagavond wederom op het laagste prijsniveau in de afgelopen jaren.

Prijsniveau van olie
De prijs van een vat Brentolie zakte met bijna 3 procent tot een bedrag van 57,75 dollar. De prijs van Brentolie is de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, Afrika en Europa. Amerika produceert ook olie en ook de prijs van Amerikaanse olie zakte met 2,8 procent. Daardoor kostte Amerikaanse olie op maandagavond slechts 53,15 dollar per vat. Door deze prijsdaling staan zowel Amerikaanse olie als Brentolie op het laagste prijsniveau sinds mei 2009.

Olie uit schalievelden
Het aanbod van olie blijft onverminderd groot op de wereldmarkt. Amerika produceert veel olie uit zogenoemde schalievelden. Dit zorgt er voor dat olie minder schaars is. Omdat de vraag naar olie nauwelijks stijgt zakt de prijs van olie steeds verder omlaag.

Reactie van Technisch Werken
Er zijn aan het einde van 2014 verschillende bijzondere ontwikkelingen aan de gang in de wereld. Het Midden-Oosten met haar grote olievoorraden had altijd een belangrijke invloed op de markt en op politieke ontwikkelingen. Nu blijkt echter dat de vraag naar olie nauwelijks toeneemt. Amerika produceert meer olie dan voorheen doordat ze schalievelden gaat benutten. Hierdoor neemt ook het belang bij olie uit het Midden-Oosten langzamerhand af.

Dit zorgt voor financiële en politieke verschuivingen in de wereld. Algerije maakte eerder al bekend dat het land de olieprijs kunstmatig hoog wil houden door de olieproductie te verlagen. Echter de OPEC waar ook Algerije toe behoort kiest een andere koers en houdt het productieniveau van olie gelijk. Rusland en Amerika houden het productieniveau eveneens gelijk waardoor er alleen maar meer olie op de markt komt zonder dat de vraag toeneemt. Gevolg is dat de waarde van olie daalt en landen in het Midden-Oosten de waarde van hun belangrijkste exportproduct zien dalen.