Olieprijs is gestegen op vrijdag 23 januari 2015

De olieprijs van een vat Brent is op vrijdag 23 januari 2015 met ruim twee procent gestegen. Een vat Brent olie is de graadmeten voor de olieprijs uit het Midden-Oosten en Europa. Op vrijdagochtend kwam de prijs van een vat Brent op 49,65. De prijs van Amerikaanse olie is eveneens op vrijdag met twee procent gestegen en kwam daardoor op 47,23 dollar per vat. Ondanks deze prijsstijging staat het prijsniveau van olie nog steeds op ongeveer het laagste niveau sinds het begin van 2009.

Het overlijden van Abdullah de koning van Saudi-Arabië heeft invloed gehad op de olieprijzen vrijdagochtend 23 januari 2015. Sommige beleggers speculeren dat er door de dood van de koning veranderingen worden doorgevoerd binnen het beleid van de OPEC. In 2014 was Saudi-Arabië het belangrijkste land binnen de OPEC dat er voor zorgde dat de olieproductie gehandhaafd bleef ondanks de daling in de olieprijs. Door dat besluit ging in 2014 de olieprijs nog verder omlaag.

Reactie van Technisch Werken
Dat de markt grillig is blijkt uit bovenstaand bericht. Door de dood van een belangrijke persoon in de OPEC kan de olieprijs al stijgen. Uiteraard kan door een andere ontwikkeling de olieprijs weer dalen. De markt is sterk gebonden aan het gevoel en de emotie die aandeelhouders op een bepaald moment hebben. Dit speculeren zorgt er voor dat na een periode van daling er weer een stijging ontstaat in de olieprijs. Als de OPEC echter bij haar besluit van 2014 blijft en de olieproductie niet wordt verlaagd zal de olieprijs vermoedelijk binnen afzienbare tijd weer omlaag schieten.