Olieprijs daalt maandag 25 november 2013

Maandagochtend 25 november 2013 berichten verschillende media dat de prijs van olie is gedaald. De daling van de olieprijs is het gevolg van de positieve onderhandelingen die met Iran hebben plaatsgevonden. Deze onderhandelingen gingen over het kernprogramma van Iran. De wereld wil er zeker van zijn dat Iran geen kernwapens gaat produceren. Afgelopen weekend is er een akkoord gesloten met Iran. In dit akkoord staat Iran toe dat er internationale controle mag plaatsvinden met betrekking tot het kernprogramma van het land. Het toestaan van deze controle zorgt er voor dat verschillende landen in de wereld gerustgesteld zijn over de bedoelingen die Iran heeft met haar kernprogramma.

Het akkoord heeft een positieve uitwerking op de olieprijs omdat de internationale sancties tegen Iran worden versoepelt. Hiervan was de afgelopen weken nog geen sprake. Daarom steeg de olieprijs in de wereld. Het akkoord zorgde voor een positief effect. De prijs van olie daalde flink omdat verwacht wordt dat er meer olie op de internationale markt zal komen door de versoepeling van de sancties tegen Iran. Maandagochtend daalde de prijs van een vat Brentolie in de termijnmarkt. De daling was ongeveer drie procent. Hierdoor kost een vat Brentolie 108 dollar. Ook de prijs van Amerikaanse olie ging omlaag. De daling van Amerikaanse olie was 1,6 procent. Hierdoor is de prijs van een vat Amerikaanse olie 93,30 dollar per vat.

Ondanks het feit dat de Amerikaanse en Europese handelssancties voor een belangrijk deel van kracht blijven wordt verwacht dat de olieprijs nog verder zal dalen. Iran heeft door de internationale sancties te maken gekregen met een grote inflatie. De waarde van de Iraanse munt daalde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Ook de olie-export van Iran daalde enorm. Iran kan door de versoepeling van de sancties internationaal meer olie exporteren. Hierdoor zal er nog meer olie op de markt worden aangeboden. Hoe meer olie aangeboden wordt hoe lager de olieprijs. Het akkoord dat gesloten is met Iran is nog geen definitief akkoord. De komende tijd wordt gekeken of Iran zich aan de richtlijnen van het akkoord houdt. Wanneer dit gebeurd wordt er een definitief akkoord gesloten. Veel landen in de wereld zijn positief maar Israël is nog sceptisch over het akkoord dat met Iran is gesloten.

Reactie van Technisch Werken
Een daling van de olieprijs is goed nieuws voor alle landen en bedrijven die veel gebruik maken van deze fossiele brandstof. De daling van de olieprijs moet wel even doorzetten om ook een daling van de brandstofprijs ‘aan de pomp’ te realiseren. De Nederlandse consumenten zullen de daling daarom niet snel in hun eigen beurs voelen. Daarnaast is het zo dat het akkoord met Iran nog geen definitief akkoord is. Wanneer Iran zich niet houdt aan de afspraken kan het akkoord alsnog verbroken worden met alle gevolgen van dien. De olieprijs kan dan net zo hard weer stijgen. Handel blijft voor een belangrijk deel emotie. De prijzen van olie en andere brandstoffen zijn sterk gebonden aan lokale en internationale politieke ontwikkelingen.