Olieprijs boven 60 euro per vat op 13 februari 2015

Op 13 februari 2015 is de prijs van ruwe Noordzee-olie gestegen tot boven de 60 euro per vat. Dit prijsniveau is sinds december 2014 niet meer zo hoog geweest. Afgelopen maanden was de prijs van ruwe olie behoorlijk gedaald. Halverwege de maand januari van 2015 koste een vat ruwe Noordzee-olie nog 46 dollar. Dit was het laagste prijsniveau voor ruwe olie sinds het begin van 2009. In 2015 lijkt er langzamerhand weer een stijging in de olieprijzen plaats te vinden.

Investeringen door oliebedrijven worden minder interessant
Kort gelden had het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport geschreven dat de olieprijs zal stijgen de komende maanden. Volgens de IEA neemt de vraag naar olie toe en daarnaast blijft de productie achter. Hierdoor komt er een verandering in de vraag en aanbod van olie. Als de vraag toeneemt en het aanbod achterblijft zal de olieprijs omhoog gaan. Op 12 februari 2015 voorspelde Shell-topman Ben van Beurden dat de olieprijs zal stijgen. De komende jaren zou de prijs van olie verder stijgen omdat verschillende oliemaatschappijen zich terugtrekken uit projecten die gericht zijn op het winnen van olie. Dit gebeurd omdat de lage olieprijs er voor zorgt dat oliebedrijven het minder aantrekkelijk vinden om te investeren. Investeringen worden minder interessant voor oliebedrijven. Daardoor zal op den duur minder olie worden gewonnen en zal de prijs van olie stijgen. Op vrijdag 13 februari 2015 werd in het nieuws al bekend gemaakt dat de prijzen voor brandstof aan de pomp zullen stijgen.

Reactie van Technisch Werken
De marktwerking in de oliemarkt is herkenbaar voor verschillende andere economische processen. De waarde van een product wordt lager vanwege een afnemende vraag. Door de afnemende vraag en de lage waarde van een bepaald product wordt het voor bedrijven minder interessant om te investeren in de ontwikkeling en productie van deze producten. Daardoor neemt het aantal producenten af en wordt het aanbod van een bepaald product geringer. Dit is nu precies wat er is gebeurd met de oliemarkt. De olieproductie neemt af omdat de olieprijs laag is. Op den duur neemt het aanbod van olie af op de markt waardoor de vraag naar olie verhoudingsgewijs groter wordt en de prijs gaat stijgen.