Olieprijs boven 45 dollar op 27 april 2016

De prijs die wordt betaald voor een vat Amerikaanse ruwe olie is woensdag 27 april 2016 boven de 45 dollar per vat uitgekomen. De voorafgaande vijf maanden is de prijs voor een vat Amerikaanse olie niet zo hoog geweest. Over het algemeen wordt de prijs van olie hoger als olie schaarser wordt of wanneer men denkt dat olie schaarser gaat worden. Men verwacht bijvoorbeeld dat de Amerikaanse olievoorraden lager worden. Daarnaast heeft ook de Wereldbank met haar positieve prognose de prijzen voor olie laten stijgen.  De Wereldbank sprak namelijk de verwachting uit dat de prijzen voor olie in 2016 weer zullen stijgen.

Op woensdag ron 12.00 was de waarde van een vat Amerikaanse olie op de termijnmarkt 45,03 dollar, dit is een prijsstijging van 2,2 procent. Ook de prijs van een vat Brentolie ging omhoog deze steeg met 2,6 procent en kwam daardoor uit op 46,94 dollar per vat. De olieprijs is ten opzichte van het laagste punt eerder in 2016 aanzienlijk gestegen. Dit is gebgebaseerd op de verwachting van de Wereldbank dat de gemiddelde olieprijs van 37 naar 41 dollar per vat zal stijgen in 2016. Ook de cijfers van een Amerikaanse brancheorganisatie wijzen op een afname van de olievoorraden in de Verenigde Staten. De stijging van de olieprijs op woensdag was een gevolg van de stijging die dinsdag al was begonnen. Dinsdag 26 april stegen de prijzen voor een vat olie ook al met zo’n 3 procent.

Reactie van Technisch Werken

Interessant om te lezen waar de prijs voor een vat olie feitelijk op gebaseerd is. Dit  is namelijk puur op vermoedens en prognoses.  Men verwacht dat de prijs weer zal toenemen maar een concreet fundament voor die gedachte of prognose is er nauwelijks.  Men kan namelijk het mislukte overleg van de OPEC om een productieplafond voor de olie-industrie vast te leggen op verschillende manieren beschouwen. Men kan zeggen dat het een mislukking is of men kan alleen het feit dat er overleg wordt gepleegd over een productieplafond voor de oliemarkt al een succes noemen. Het blijft een kwestie van interpretatie. Uit de iinterpretatie volgt de emotie en daar draait de hele oliemarkt op.