Olieconcerns voor rechter om klimaatverandering in Amerika in 2017

Het klimaat verandert dat is aan veel verschillende ontwikkelingen in de temperatuur en natuur merkbaar. De gletsjers worden kleiner en ook de poolkappen beginnen te smelten. Dit heeft allemaal tot gevolg dat er meer vloeibaar water vrij komt in de zeeën en oceanen. De zeespiegel zal stijgen waardoor landen hun kusten beter moeten ‘verdedigen’ tegen het waterpeil dat steeds hoger wordt. Deze ontwikkeling zorgt er voor dat overheden meer kosten moeten gaan maken en dat heeft tot gevolg dat ze op zoek moeten gaan naar geld. Er wordt daarbij gekeken naar de bedrijven die medeschuldig zijn aan de opwarming van de aarde. Grote olie- en gasconcerns zoals Shell, ExxonMobil en BP zouden volgens de Amerikaanse steden Oakland en San Francisco een belangrijk aandeel hebben in de opwarming van de aarde. Daarom worden deze bedrijven door de steden voor de rechter gesleept. 

De bedrijven zouden volgens de steden moeten meebetalen aan waterkeringen die als gevolg van de stijgende zeespiegel nodig. Als er geen waterkeringen worden gebouwd zullen de steden steeds vaker te maken krijgen met overstromingen. Naast de hiervoor genoemde bedrijven worden ook Chevron en ConocoPhillips voor de rechter gedaagd vanwege deze aanklacht. De bedrijven zouden volgens Oakland en San Francisco de afgelopen jaren aanhoudend hebben geïnvesteerd in fossiele brandstoffen. Dit zouden de grote bedrijven doelbewust hebben gedaan terwijl ze van te voren de risico’s kenden op het gebied van CO2 uitstoot die ontstaat door het verbranden van fossiele brandstoffen. Desondanks hebben de bedrijven geen actie ondernomen om de productie van fossiele brandstoffen te beperken. Ook het verbruik van fossiele brandstoffen werd door de bedrijven eerder aangemoedigd dan ontmoedigd. Dit zorgt er voor dat veel van hun afnemers door zijn gegaan met het gebruiken van fossiele brandstoffen terwijl er al alternatieven zijn op de markt. Er is nog geen uitspraak gedaan in de rechtszaak.