Olieboycot tegen Rusland vanaf 1 januari 2023 van kracht

De EU-lidstaten hebben afgesproken om vanaf 1 januari 2023 geen olie meer te kopen van Rusland. Dit verbod is niet alleen van toepassing voor ruwe olie maar ook voor producten die van olie worden gemaakt zoals brandstoffen zoals diesel. Het zou hierbij overigens alleen gaan om olie die vanuit Rusland over zee wordt vervoerd. Er zijn namelijk pijpleidingen die olie transporteren vanuit Rusland naar Europa. Deze pijpleidingen zullen de komende tijd nog wel olie blijven transporteren. Dit gebeurd op basis van de uitdrukkelijke wens van Hongarije, Slowakije en Tsjechi√ę.

Deze landen hebben namelijk geen kustlijn en daarom geen havens. Om die reden kunnen deze landen geen olie vanuit schepen ontvangen en zullen ze dus olie over land moeten ontvangen of vanuit rivieren en kanalen doormiddel van de binnenvaart. Dat is voor deze landen geen effectieve oplossing. Daarom zulle deze landen nog wel olie vanuit pijpleidingen van Rusland ontvangen. Nederland behoort echter wel tot de landen die aan de boycot meedoen omdat Nederland wel een haven heeft waardoor olie vanuit de zee doormiddel van vrachtschepen kan worden aangevoerd.