OESO: Nederlandse arbeidsmarkt doet het goed in 2014

Woensdag 3 september 2014 heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de resultaten van een onderzoek gepresenteerd. Hieruit komt naar voren dat het redelijk goed gaat met de Nederlandse arbeidsmarkt. Op de arbeidsmarkt in Nederland zijn relatief veel banen beschikbaar en daarnaast kan men rekenen op een goed inkomen en een behoorlijke zekerheid aldus de resultaten van het onderzoeksrapport.

De OESO heeft de kwaliteiten van de arbeidsmarkten van verschillende lidstaten onderzocht. In totaal werd het arbeidsklimaat van 31 geïndustrialiseerde landen bekeken.  Hieruit kwam een rangschikking naar voren waarmee inzichtelijk werd gemaakt welke landen een gunstige arbeidsmarkt hebben en welke een minder gunstige arbeidsmarkt hebben. Nederland doet het in deze ranglijst goed. Alleen werknemers in Zwitserland en Noorwegen hebben meer zekerheid dan Nederlandse werknemers. Daarnaast werd het inkomen van werknemers bekeken. Als men kijkt naar de kwaliteit van het inkomen dan komen Nederlandse werknemers op de zesde plaats in de ranglijst.

Beste arbeidsmarkt
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft op basis van de verschillende beoordelingsaspecten een conclusie geformuleerd over landen de verhoudingsgewijs de beste arbeidsmarkt hebben. Hieruit komen van de 32 landen de volgende landen als beste naar voren:

 • Nederland
 • Australië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Finland, Ierland
 • Luxemburg
 • Noorwegen
 • Zweden
 • Zwitserland

De landen met een gemiddelde score op het gebied van de arbeidsmarkt zijn:

 • Frankrijk
 • België
 • Verenigde Staten
 • Groot-Brittannië

Er zijn echter ook landen die zeer slecht scoren op het gebied van de arbeidsmarkt. Deze landen zijn:

 • Spanje
 • Griekenland

Werkloosheid zal dalen volgens OESO
De OESO is positief over de ontwikkelingen in de werkgelegenheid. Volgens deze denktank zal de werkloosheid dalen. Tot en met 2015 zal de werkloosheid slechts beperkt dalen maar dat er een daling in de werkloosheid zal optreden is duidelijk. Deze positieve berichtgeving sluit aan bij de gunstige prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) van Nederland.

Reactie van Technisch Werken
De OESO is een internationale instantie die meerdere landen onderzoekt op het gebied van economische ontwikkelingen. Deze instantie kan door haar onderzoeken een goed beeld schetsen van internationale tendensen in de economie. Daarnaast kan de OESO eveneens landen met elkaar vergelijken met betrekking tot werkgelegenheid en arbeidsmarktontwikkeling. De uitkomsten van een onderzoek van de OESO zijn daarom interessant. Vooral nu Nederland uit deze onderzoeken behoorlijk gunstig naar voren komt.

Deze gunstige berichtgeving onderschrijft de positieve berichten van andere onderzoeksinstanties zoals het CPB. Desondanks zijn er nog veel sectoren in Nederland waar weinig positieve geluiden te horen zijn. Een voorbeeld hiervan is de kinderopvang. Ook in functies voor lager opgeleiden is niet echt sprake van een overschot aan vacatures. De salarissen voor lagere functies zijn ook niet bepaald gunstig te noemen. De arbeidsmarkt in Nederland doet het in verhouding tot andere landen dan weliswaar goed, toch moet ook hier veel verandert en hervormd worden om tot een optimale situatie te komen.  De vraag is of er ooit een optimale arbeidsmarkt kan worden gecreëerd.