NVB: Nederland heeft een tekort aan nieuwbouwwoningen in 2016

De Nederlandse vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB geeft aan dat er een te kort aan nieuwbouwwoningen dreigt te ontstaan in Nederland. De vereniging maakte woensdag 17 augustus 2016 bekend dat de nieuwbouwmarkt zal “droogkoken” door het gebrek aan plancapaciteit en trage procedures. Volgens de NVB hebben bouwers en projectontwikkelaars in Nederland de eerste zes maanden van 2016 in totaal 16.856 nieuwe koopwoningen verkocht. Dit percentage ligt 14 procent hoger dan in 2015 over dezelfde periode.

Reactie van Technisch Werken
De vraag naar woningen is in Nederland wel aanwezig. De enorme stijging in het aantal woningverkopen maakt duidelijk dat veel Nederlanders een koopbehoefte hebben op de woningmarkt. De bestaande bouw is in een aantal regio’s niet voldoende dus zal men nieuwe woningen moeten bouwen. Daarvoor is echter grond nodig en moeten bestemmingsplannen beschikbaar zijn. De gemeenten in Nederland hebben hier een belangrijke rol in.

Toch blijft dat hier ook een stuk vertraging zit. Veel Nederlandse gemeenten zijn traag met het verstrekken van bouwvergunningen. Daardoor vertragen bouwprojecten. Dit heeft een na-ijleffect waardoor in 2017 wellicht minder nieuwe woningen gebouwd gaan worden dan in 2016. De overheden moeten effectiever faciliteren op het gebied van woningbouw en woningbouwprojecten. Naast het voeren van overleg dienen er ook beslissingen te worden genomen. De besluitvorming mag niet de vertragende factor zijn hoewel besluiten wel zorgvuldig dienen te worden genomen.