NAM hoeft gaswinning in Groningen niet verder te reduceren in 2027

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kan haar huidige gasproductieniveau blijven hanteren in 2017. Dit heeft de Raad van State bepaald op donderdag 5 januari 2017. Het betreft een voorlopige uitspraak. Eerder werd door het kabinet in september 2016 bepaald dat de NAM per jaar niet meer dan 24 miljard kuub gas mag winnen uit de Groningse bodem. Van dit aantal kuub mag alleen in uitzonderlijke gevallen af worden geweken. Bijvoorbeeld in zeer koude winters mag er meer gas worden gewonnen. De gaswinning mag dan worden verhoogd naar maximaal 30 miljard kuub.

Een aantal inwoners uit de provincie Groningen vindt dit echter veel te veel. Acht willen dat de gaswinning in Groningen meteen wordt teruggebracht tot 12 miljard kuub gas. Deze Groningers willen liever dat de gaswinning in Groningen helemaal stopt omdat de gaswinning in hun provincie naar hun mening onverantwoord is. Om die reden spanden ze een spoedprocedure aan. De Groningers wijzen op de gevolgen van de gaswinning.

Veel Groningers die wonen in het zogenaamde aardbevingsgebied hebben materiële en financiële schade opgelopen. Ook wijzen ze op de aanzienlijke veiligheidsrisico’s. De aardbevingen in Groningen hebben geleid tot een groot gevoel van onveiligheid. De inwonners van de dorpen in het aardbevingsgebied zijn bang dat er meer aardbevingen komen en dat deze aardbevingen heviger zullen zijn. Ook onder de andere inwoners van de provincie Groningen is er ongenoegen en onrust. Ze hebben het gevoel dat Groningen alleen goed is voor leveren van gas en dat er verder niet naar de provincie wordt omgekeken door de regering.

Ook door het reduceren van de gaswinning door de NAM in opdracht van de overheid is het vertrouwen in de overheid en de NAM niet hersteld. De NAM is zich bewust van het wantrouwen van de Groningse bevolking en wil haar PR veranderen en het vertrouwen van de bevolking herwinnen. Daarom staat er bij de NAM een vacature open voor een nieuwe PR manager die het vertrouwen weer kan herwinnen.