Nigeria gaat in 2016 de oliepijpleidingen van Shell beter beschermen

Shell en andere grote Westerse oliemaatschappijen hebben een aantal oliepijpleidingen in beheer in Nigeria. Door deze leidingen wordt het olie van de Westerse bedrijven getransporteerd. De olie is echter afkomstig uit de bodem van Nigeria. De nieuwe rebellenbeweging Niger Delta Avengers (NDA) is het niet eens met de samenwerking tussen de regering van Nigeria en de Westerse oliemaatschappijen. Daarom heeft deze rebellenbeweging een aantal aanslagen op oliepijpleidingen van westerse oliemaatschappijen uitgevoerd.

Onlangs heeft de NDA een cruciale pijpleiding van het Amerikaanse Chevron gesaboteerd. Voor Shell was de dreiging van de rebellenbeweging dusdanig groot dat ze besloten heeft om het personeel van een olie-installatie te laten evacueren. Dit hebben lokale media in Nigeria gemeld. De NDA is van mening dat niet langer de Westerse bedrijven en de landelijke regering moeten profiteren van de olieproductie. In plaats daarvan wil de NDA dat ook de inwoners van de Nigerdelta in de opbrengsten kunnen meeprofiteren.

Het Nigeriaanse ministerie van Defensie noemen de werkwijze van de NDA rebellenbeweging een vorm van  “economisch terrorisme”. De bedrijven en de regering worden namelijk economisch benadeeld door de sabotage.

Reactie van Technisch Werken
Door de stelling dat de NDA opkomt voor de rechten van de lokale bevolking lijkt deze organisatie als een soort Robin Hood op te treden. Dat lijkt natuurlijk heel vroom en zal ongetwijfeld voor de nodige lokale aanhang zorgen. Toch zijn maar weinig rebellen daadwerkelijk onbaatzuchtig. Ze willen dikwijls met vroom lijkende motieven er voor zorgen dat ze draagvlak krijgen onder de bevolking. Deze bevolking ontvangt dan geld wat afkomstig is van de regering en de Westerse bedrijven. de NDA hoeft dat geld niet te betalen maar krijgt wel de dankbetuiging van de bevolking. Dat is een betrekkelijk eenvoudige manier om de eerste stap te zetten om aan de macht te komen in Nigeria.

Dikwijls gaat het met rebellen namelijk gewoon om de macht in handen te krijgen en de lokale regering te verstoten. De regering van Nigeria heeft dat waarschijnlijk wel in de gaten en heeft besloten om hard op te treden. Dat is vermoedelijk niet de beste werkwijze. Dan wordt het draagvlak onder de bevolking alleen maar groter voor de NDA. De regering kan in samenwerking met de Westerse oliemaatschappijen beter uit eigen beweging de bevolking tegemoet komen zodat de NDA minder geaccepteerd wordt door de Nigerianen.