Nieuw voorstel windmolenparken in februari 2016

Aan het begin van februari 2016 zal minister Henk Kamp van het ministerie van Economische Zaken een nieuw voorstel aan de Kamer overhandigen. Met dit nieuwe plan hoopt de minister toch nog snel grote windmolenparken op zee te kunnen realiseren. Minister Kamp had geen andere keus dan het maken van een nieuw plan omdat de Senaat eind december 2015 het eerdere voorstel van de minister afwees.

Minister Kamp wil snel nieuwe grote windmolenparken laten bouwen op zee. Daarnaast wil de minister TenneT aanwijzen als de netbeheerder voor windmolenparken op zee. Dit is volgens de minister noodzakelijk omdat anders de afspraken in het energieakkoord niet worden gehaald. De nieuwe wet moet, als deze is goedgekeurd, per 1 april ingaan.

Reactie van Technisch Werken

Het nieuwe plan van minister Kamp moet zo zijn geformuleerd dat alle partijen, of een groot deel van de partijen, zich kunnen vinden in de inhoud van het plan. De minister kan zich namelijk niet permitteren dat het plan weer wordt afgewezen door een Kamermeerderheid. De minister moet in het nieuwe wetsvoorstel geen andere regelingen of wetten verpakken die op weerstand kunnen stuiten in de Kamer.

Dat was de vorige keer wel het geval en dat zorgde voor dusdanige weerstand dat een nipte Kamermeerderheid had besloten om de wet te verwerpen. Een aantal leden van de Kamer motiveerde hun nee-stem met de verklaring dat ze een signaal willen afgeven aan de minister. Hopelijk heeft de minister het signaal begrepen en gaat hij nu een transparante oplossing bieden.