Nieuw handelsplatform voor elektriciteit in 2018 actief

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft toestemming gegeven voor het gebruiken van een nieuw handelsplatform voor elektriciteit in Nederland. Op dit handelsplatform kan men elektrische stroom in een korte tijd verhandelen binnen de grenzen van Europa. De ACM geeft aan dat het nieuwe handelsplatform een nuttig middel is voor de energietransitie. Bij de overgang naar duurzame energie zullen dit soort handelsplatformen vaker worden gebruikt.

Weersomstandigheden en duurzame energie
Elektriciteit van kolencentrales is redelijk continue aanwezig in bepaalde hoeveelheden maar het aanbod van groene stroom wisselt sterk. Groene stroom is namelijk dikwijls gebonden aan weersomstandigheden. Daarbij gaat het natuurlijk om groene stroom die wordt opgewekt doormiddel van zonnepanelen uit zonlicht en windturbines waarmee elektriciteit uit windkracht wordt gehaald.

Snel groene energie verhandelen
Als er veel wind en zon aanwezig is zal de elektriciteitsopbrengst hoger zijn en bij weinig wind en weinig zon is de opbrengst lager. Elektriciteit kan echter niet of nauwelijks worden opgeslagen. Een overschot aan elektrische stroom zou daarom snel verhandeld moeten worden via een speciaal platform. Europese landen kunnen op die manier groene elektriciteit snel en effectief met elkaar verhandelen.

Cross Border Intraday (XBID)
Het wordt in de toekomst mogelijk om elektriciteit met het nieuwe Europese Cross Border Intraday (XBID)-platform te verhandelen op een zogenaamde intraday-markt. Bedrijven kunnen op deze markt een uur van tevoren nog in elektriciteit handelen. Er zullen in eerste een tiental Europese landen meedoen aan het platform. Op de lange termijn zullen meerdere Europese landen aansluiting hebben op deze markt.