Nieuw cao-akkoord tussen AkzoNobel en vakbonden in 2018

Het heeft even geduurd en er zijn verschillende stakingen geweest maar inmiddels is er een nieuw cao-akkoord voor de werknemers die werken bij chemieconcern AkzoNobel. De vakbonden hebben met de nieuwe cao ingestemd.

In de nieuwe cao is onder andere opgenomen dat de werknemers van het chemieconcern met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018 een salarisverhoging van 2,5 procent zullen krijgen. Daarnaast zal er ook in de maand juli van 2019 een salarisverhoging worden doorgevoerd van 2,75 procent. Het jaar daarop zal er nog eens een verhoging van 1,35 procent worden doorgevoerd. Dit is minder dan de 3,5 procent loonsverhoging per jaar die de vakbonden hadden geëist.

De werknemers ontvangen daarnaast nog een eenmalige uitkering van 2250 euro bruto. Mocht het bedrijf in 2020 goed presteren, dan zullen de werknemers nog 500 euro bruto extra ontvangen. De nieuwe cao voor het personeel van AkzoNobel loopt tot eind 2021.