NHL cursus: Hoe verduurzaam ik mijn woning

De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden heeft een nieuwe cursus ontwikkeld over duurzaamheid. In de media is in toenemende mate aandacht voor duurzaamheid en energie besparing. Door de cursus hoopt de NHL geïnteresseerden kennis te vertrekken waarmee ze energie kunnen besparen en zodoende hun woonlasten kunnen verlagen. De cursus bestaat uit vijf avonden. Deze avonden worden gevuld met kennisoverdracht door docenten. Ook gastsprekers zullen deelnemen aan deze informatieve bijeenkomsten.

Onderdelen van de NHL duurzaamheidscursus
Er wordt onder andere aandacht besteed aan bouwmaterialen en constructies. Ook wordt gekeken naar warmte en isolatiemogelijkheden voor een woning. Aan de hand van rekenmodellen kunnen besparingen in kaart worden gebracht. Je hoeft geen vooropleiding voor deze cursus te hebben gehad. Als je interesse hebt in het duurzaam renoveren van woningen kun je contact opnemen met de NHL. Op de website van deze Hogeschool is een apart onderdeel gewijd aan duurzame woning.