NHG kijkt steeds meer naar de loopbaanperspectieven van flexwerkers bij NHG verstrekking in 2019

De arbeidsmarkt trekt aan waardoor de loopbaanperspectieven beter worden voor de meeste werknemers. De kans op een langdurig dienstverband neemt toe. Werknemers met een flexibel dienstverband hebben echter nog wel te maken met een lastige positie als ze een hypotheek willen aanvragen. Het aanvragen van een hypotheek gaat namelijk meestal gepaard met een werkgeversverklaring. Daaruit wil de hypotheekverstrekker opmaken dat de hypotheeknemer aan zijn of haar hypotheekverplichtingen kan voldoen. Ook de Nationale Hypotheekgarantie is een middel waarmee de hypotheekverstrekker de zekerheid krijgt dat de hypotheeksom wordt terugbetaald wanneer de woning (noodgedwongen) moet worden verkocht.

Voor het verstrekken van de Nationale Hypotheekgarantie moet de hypotheekaanvrager aan een aantal eisen voldoen. Daarbij speelden onder andere een duidelijke inkomensstroom een rol. Iemand met een vast contract had niet zoveel moeite om een NHG hypotheek te krijgen maar een flexwerker liep vaak tegen problemen aan bij het aanvragen van een hypotheek of deze nu onder NHG was of niet. Inmiddels is duidelijk dat hypotheekverstrekkers flexibeler willen omgaan met de eisen met betrekking tot het dienstverband van de hypotheekaanvrager.

Ook flexwerkers met goede loopbaanperspectieven kunnen dikwijls in aanmerking komen voor een hypotheek. Ook een hypotheek onder NHG behoort tot de mogelijkheden. Want ook de NHG organisatie kijkt inmiddels meer naar de potentie van iemand op de arbeidsmarkt in plaats van de achtergrond. Volgens de NHG directeur werd er bij het vaststellen van de kredietwaardigheidsbeoordeling in het verleden te veel naar iemands achtergrond gekeken in plaats van iemands potentie in de toekomst. Steeds meer werkgevers en uitzendbureaus werken dan ook met een perspectiefverklaring voor flexwerkers. Deze perspectiefverklaring maakt duidelijk wat de mogelijkheden zijn van de flexwerker op de arbeidsmarkt en kan bijna net zoveel waarde hebben bij een hypotheekaanvraag als een reguliere intentieverklaring.