Netbeheerders mogen scholen en ziekenhuizen voorrang verleden bij overvol energienet

Tegenwoordig hoor je steeds vaker dat het energienet van Nederland overvol raakt. Doordat bedrijven en particulieren zonnepanelen plaatsen komt er steeds meer elektrische energie beschikbaar. Daarnaast wordt er ook veel meer elektriciteit verbruikt door warmtepompen en oplaadpunten voor elektrische auto’s. Het is duidelijk geworden dat het energienet van Nederland niet opgewassen is tegen de toename in elektrische stroom zowel in het aanbod als in de vraag. Mocht het energienet zo vol raken dat er keuzes moeten worden gemaakt in wie elektrische energie krijgt dan gaat de voorkeur voor toezichthouder ACM uit naar organisaties met maatschappelijke taken.

Maatschappelijke taken

Instellingen die gericht zijn op veiligheid, zorg en onderwijs moeten volgens de toezichthouder als eerste de zekerheid krijgen om stroom te ontvangen. Tot voor kort was het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ van toepassing. Netbeheerders moeten nu volgens de ACM voorbereidingen treffen om er voor te zorgen dat de organisaties met maatschappelijke taken voorrang krijgen bij het leveren van elektrische stroom als het net overvol raakt. Op dit moment mogen bepaalde energieafnemers niet voorgetrokken worden. De ACM geeft echter aan dat netbeheerders nu wel bepaalde afnemers prioriteit geven als daar een goede reden voor is. Deze afnemers hoeven daarom niet in de wachtrij te staan.