Netbeheerder verwacht dat transportkosten voor hoogspanningsnetwerken lager zijn in 2025

Het is goed mogelijk dat elektriciteit in 2025 goedkoper wordt. Netbeheerder TenneT verwacht namelijk dat de transportkosten voor het hoogspanningsnet in 2025 lager zullen uitvallen. Door de verlaging van de transportkosten zullen vermoedelijk minder kosten doorberekend worden en dat zal een effect hebben op de energietarieven. In 2023 en 2024 waren de transporttarieven van Tennet juist gestegen. Dat kwam onder andere door de gestegen prijzen van elektriciteit. Doordat de prijzen voor elektriciteit toenamen stijgen ook de kosten van het transport voor elektrische energie. Dat komt omdat voor het transport van elektriciteit ook elektrische energie nodig is.

Door een daling in de elektriciteitsprijzen verwacht Tennet een kleine daling op jaarbasis in de doorberekende kosten voor huishoudens en bedrijven. Huishoudens zouden bijvoorbeeld 119 euro op jaarbasis moeten betalen aan transportkosten terwijl dit bedrag nog in 2024 uitkwam op 124 euro. Een klein mkb-bedrijf zou te maken krijgen met een afname van 776 euro naar 742 euro voor komend jaar. De kosten worden via de regionale netbeheerder aan TenneT betaald. Op dit moment kan nog niet met zekerheid worden bepaald wat de kosten zijn. Het gaat nog om een voorlopige schatting. Vermoedelijk komen later dit jaar duidelijke cijfers.