Netbeheerder Liander: stroomnet op maximale capaciteit in delen van Amsterdam in 2021

Volgens netbeheerder Liander heeft het stroomnet in Amsterdam in ieder geval op twee gebieden de maximale capaciteit bereikt. Dat betekent dat de capaciteit van het stroomnet moet worden vergroot of de hoeveelheid transport van elektrische stroom over het stroomnet moet worden verlaagd. Dat laatste is echter geen waarschijnlijke ontwikkeling. Door de verduurzaming zijn steeds meer woningen afhankelijker geworden van elektrische stroom. Elektriciteit wordt bijvoorbeeld niet alleen maar gebruikt voor het verlichting maar ook steeds vaker voor verwarming. Daardoor zijn er meer elektrische energieverbruikers. Verder wordt ook steeds vaker elektrische stroom opgewekt doormiddel van zonnepanelen en windturbines. Het elektriciteitsnet zal steeds meer belast worden door deze ontwikkelingen. Daarom moet het energienet in ieder geval in Amsterdam worden aangepakt en gemoderniseerd. Liander geeft aan dat de organisatie op dit moment al druk bezig is haar capaciteit uit te bereiden. Wanneer deze uitbreiding is gelukt kunnen verschillende grootverbruikers waaronder fabrieken, grootschalige horeca, supermarkten en utiliteit zich weer vestigen in bepaalde regio’s.

Meer vraag en aanbod op stroomnet zorgt voor overbelasting

Als er op dit moment kunnen deze organisaties zich uiteraard wel vestigen maar de elektriciteitsnetwerken kunnen niet veel extra afnemers voorzien van elektrische stroom. De kans is groot dat de knelpunten in het elektriciteitsnet niet alleen in Amsterdam geconstateerd worden maar in de toekomst ook in andere regio’s. De verduurzaming van de energievoorziening zorgt er voor dat er meer zonnepanelen, windmolens en andere voorzieningen worden geïnstalleerd die duurzame elektriciteit opwekken. Deze installaties zorgen er echter voor dat het energienet meer wordt belast. Daarnaast zorgt de digitalisering er voor dat er meer elektrische stroom wordt afgenomen. Veel nieuwbouwwoningen, machines en ook steeds meer auto’s worden elektrisch verwarmd of aangedreven. Ook deze ontwikkeling zorgt er voor dat er meer elektrische energie wordt afgenomen. Daan Schut de chief transition officer bij Liander geeft echter desondanks aan dat Nederland behoort tot de landen met de “betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld”.  Hij voert er echter wel aan toe dat het energienet niet ontworpen is voor: “de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Die zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit waardoor het letterlijk knelt op het net.”