NEN3140 halen via Technicum ONE op 18 oktober 2022

Technicum ONE is een breed opleidingsprogramma dat gericht is op de elektrotechniek en installatietechniek. Het grote voordeel van Technicum ONE is dat je een laag instapniveau hebt voor deze opleiding. Met andere woorden, je hoeft niet over een specifieke vooropleiding te beschikken om aan Technicum ONE deel te nemen. Daarnaast kun je in combinatie met Technicum ONE ook verschillende andere opleidingen volgen zoals VCA en NEN3140. Op dinsdag 18 oktober 2022 kunnen de deelnemers van de huidige Technicum ONE groep deelnemen aan de training voor NEN3140. Als ze de training succesvol afronden krijgen ze meteen een NEN3140 certificaat. Daarmee kunnen ze aantonen dat ze veilig kunnen werken als VOP-er in een omgeving met elektrische systemen.

Technicum ONE en BBL

Uiteraard volgt er ook een compleet Technicum ONE certificaat bij het behalen van het gehele traject. Met dit certificaat kan de deelnemer aantonen dat hij of zij de basisprincipes beheerst van elektrotechnische installaties. Hierbij kun je denken aan de volgende onderdelen:

  • Basiskennis elektrotechniek: bedraden van installaties en afmonteren (theorie en praktijk)
  • Lezen van elektrotechnische tekeningen en schema’s
  • Werken conform NEN-3140 (veilig werken met elektrotechnische installaties)
  • VOP  (kwalificatie Voldoende Onderricht Persoon) 
  • Basisveiligheid VCA (een algemene veiligheidstraining)

Na het behalen van het Technicum ONE certificaat heeft de deelnemer een ideale opstap gemaakt om deel te nemen aan een aansluitend BBL traject in de elektrotechniek.