Negen Europese landen tegen ingrijpen energiemarkt in 2021

Op dit moment is Nederland gezamenlijk met acht andere landen in de Europese Unie geen voorstander van ingrijpen in de energiemarkt. Er is al geruime tijd sprake van een stijgende lijn in de energieprijzen. Daarom zijn er verschillende consumentenorganisaties en partijen voorstander van maatregelen om de stijgende prijzen op de energiemarkt voor consumenten te drukken. Er wordt op hoog niveau overleg gevoerd tussen de EU-energieministers dinsdag 26 oktober 2021. Inmiddels hebben negen landen aangegeven dat ze momenteel geen reden zien om in te grijpen in de energiemarkt. De negen landen hebben gezamenlijk stelling genomen tegen een ingrijpen.

Geen voorstander van EU aanpak energiemarkt

Er zijn echter ook landen die juist voorstander zijn van een Europese aanpak op de energiemarkt. Zo zijn Frankrijk en Spanje voorstander van een aanpak voor de markt voor elektriciteit. Deze markt zou moeten veranderen nu de prijzen voor elektrische stroom verder omhoog gaan. De overheid van Frankrijk wil niet dat de prijs van elektrische stroom in de toekomst nog gekoppeld is aan het dure aardgas. Spanje heeft juist plannen om aardgas vanuit Europees verband gezamenlijk in te kopen en op te slaan.

Meer energie besparen

Met deze plannen zijn Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Ierland, Denemarken, Finland, Estland, Letland en Luxemburg het niet eens. Deze landen hebben afgelopen maandag opgeroepen om voorzichtig te zijn. Op dit moment is ingrijpen met een gezamenlijke opslag en gezamenlijke inkoop in de energiemarkt geen oplossing. Dergelijke oplossingen zorgen namelijk niet voor het afwenden van de huidige crisis. De negen landen die aan het begin van deze alinea worden genoemd zijn voorstander van voor meer energiebesparende maatregelen en een grotere interne samenhang van de Europese energiemarkt.