Nederlandse werklozen vonden verhoudingsgewijs snel een baan in 2015

Europese statistiekbureau Eurostat publiceerde vrijdag 19 februari 2016 cijfers over de werkgelegenheid in Europa. Hieruit komt naar voren dat Nederlandse werklozen in verhouding tot andere Europese landen iets makkelijker een nieuwe baan vinden. Van de Nederlanders die in het tweede kwartaal van 2015 werkloos waren, heeft 22,5 procent in het derde kwartaal een nieuwe betaalde baan gevonden. Gemiddeld was dat in heel de Europese Unie 17,9 procent. Door Eurostat zijn gegevens verzameld uit heel Europa. Eurostat heeft in heel Europa een lichte verbetering gesignaleerd in 2015 ten opzichte van 2014.

Verschil in werkhervatting tussen landen
Nederland doet het verhoudingsgewijs goed op het gebied van werkgelegenheid maar er zijn landen waar men beter scoort op dat gebied. In Denemarken bijvoorbeeld kreeg 33,9 procent van de werklozen in het derde kwartaal van 2015 weer werk. Naast Denemarken vielen ook Estland en Zweden positief op. Griekenland deed het echter zeer slecht. Van dat land kreeg slechts 5,9 procent van de werklozen in het derde kwartaal weer betaald werk.

Zoektocht naar werk gestaakt
Niet alle mensen die uit de WW zijn geraakt hebben werk gevonden. Er zijn ook verhoudingsgewijs veel mensen in Nederland uit de werkloosheid geraakt omdat ze hun zoektocht naar werk hebben gestaakt. In het derde kwartaal gold dit voor 27,8 procent van de Nederlandse werklozen. Gemiddeld was dit 19,4 procent in de EU. In Italië en Finland hadden verhoudingsgewijs veel werkzoekenden de moed opgegeven om werk te vinden. In Griekenland bleef men echter wel massaal proberen om weer een nieuwe betaalde baan te vinden.

Reactie van Technisch Werken
Europa is nog steeds opgedeeld in verschillende landen er is geen totale economie. De vraag is natuurlijk of dat zo gaat blijven. Er zijn in Europa verschillende stromingen. Met name vanuit Zuid-Europa hoopt men dat het rijke noordelijke deel van Europa hun geld en economische successen gaat delen met de rest van Europa. Het noordelijke deel van Europa voelt daar echter niets voor.

Er blijken ook tussen het noorden en zuiden van Europa verschillen te zijn in werkgelegenheid. Ook het sociale stelsel verschilt. De noordelijke Europese landen hebben op dat gebied vrijwel alles goed geregeld. Men werkt daar verhoudingsgewijs ook langer door. Dit heeft allemaal invloed op de arbeidsmarkt. Geen wonder dat er zoveel verschillen zijn in de werkgelegensheidspercentages.