Nederlandse werkloosheid in oktober 2015 gestegen

In de maand oktober is de werkloosheid in Nederland gestegen naar 6,9 procent van de beroepsbevolking. Deze stijging is de eerste stijging sinds de maand juli. Donderdag 19 november 2015 werden de gegevens over de Nederlandse werkloosheid bekend gemaakt door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In oktober kwam het aantal werklozen in Nederland op 616.000, in de maand september was dit aantal nog 609.000. in september was het aantal werklozen procentueel nog 6,8 procent van de Nederlandse beroepsbevolking.

Gegevens over de maand oktober 2015
In januari 2015 werd de daling in de werkloosheid in Nederland ingezet. Het aantal werklozen in oktober van dit jaar is echter nog niet onder het niveau van januari gekomen. Ten opzichte van januari van 2015 gaat het nog redelijk met de werkloosheid. Ondanks dat is de maand oktober wel de eerste maand dat het aantal werklozen weer is gestegen in 2015. In de maand oktober hadden 8,3 miljoen Nederlanders betaald werk. Dit is totaal 65,4 procent van de inwoners van Nederland in de leeftijd van 15 tot en met 75 jaar. Van deze groep wordt niet iedereen meegerekend. Mensen die een opleiding volgen of om andere redenen geen baan zoeken of niet beschikbaar zijn voor werk worden niet meegerekend.

WW-uitkeringen
Het aantal WW-uitkeringen dat in oktober is verstrekt kwam op 421.000. Dat zijn er bijna evenveel als in oktober 2014 en vijfduizend meer dan in september 2015. Vooral onder jongeren tot 25 nam het aantal personen die een WW-uitkering aanvroeg toe. In deze leeftijdsgroep was sprake van een toename van 8,1 procent. Deze toename wordt toegeschreven aan het verhoudingsgewijs grote aantal jongeren dat in sectoren werkt die seizoensgevoelig zijn. Dit is bijvoorbeeld de landbouwsector en de horeca. Bij oudere werkzoekenden in de leeftijd van 55 jaar en ouder steeg het aantal WW-uitkeringen slechts met 0,6 procent.

Reactie van Technisch Werken
Het einde van 2015 komt in zicht. Veel bedrijven ronden projecten af. Naast seizoenswerk dat ten einde komt zullen ook veel bouwprojecten worden afgerond naar mate het jaar ten einde loopt. Daardoor is het waarschijnlijk dat in de maanden oktober, november en december steeds meer projecten aflopen en mensen beschikbaar komen. Uitzendbureaus en detacheringsbureaus zullen dit ook merken. Pas in de loop van januari komend jaar zullen bedrijven weer goed opstarten en zal de vraag naar nieuw personeel weer een rol gaan spelen. Ook dan zullen uitzendbureaus vaak de eersten zijn die dit positieve effect merken.