Nederlandse werkgelegenheid nam toe in tweede kwartaal 2016

In het tweede kwartaal van 2016 nam de werkgelegenheid toe in Nederland. In totaal name het aantal banen met 38.000 toe ten opzichte van kwartaal één van 2016. In dit aantal zijn zowel reguliere banen voor werknemers verwerkt als banen voor zogenaamde zelfstandigen zonder personeel  (zzp’ers). Vrijdag 12 augustus 2016 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over de werkgelegenheid bekend. Een groot deel van de toename van de banen was voor werknemers. In totaal kwamen er 45.000 banen bij in Nederland voor werknemers.

Voor zelfstandigen nam de werkgelegenheid iets af. Voor deze groep daalde het aantal banen met zevenduizend. Op dit moment zijn er in Nederland meer dan twee miljoen banen die worden ingenomen door zelfstandigen. Dit aantal is ongeveer twintig procent van het totale aantal banen in Nederland. Het aantal openstaande vacatures nam ook toe in kwartaal 2 en de werkloosheid is gedaald naar 6,3 procent.

Reactie van Technisch Werken
De werkgelegenheid neemt toe in Nederland omdat de economie nog steeds groeit. Toch is er nog veel onzekerheid in de wereld. Verschillende politieke conflicten en boycots zorgen er voor dat landen niet met elkaar handel kunnen of willen drijven. Daarnaast is er nog de Brexit die de nodige gevolgen zal hebben voor Europese landen. Er is nog geen stabiliteit. Pas als er politiek weer rust heerst kan men de economie verder opbouwen.