Nederlandse sociale huurwoningen moeten duurzamer worden

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor alle sectoren in Nederland. Niet alleen bedrijven moeten duurzamer worden ook particulieren raken in toenemende mate bewust van het belang van duurzaamheid. Door verschillende subsidiemaatregelen hebben woningbezitters de afgelopen maanden hun huizen aanzienlijk energiezuiniger kunnen maken. Hierbij kan gedacht worden aan investeringen met betrekking tot isolatie van de woning. In veel gemeenten in Nederland hebben woningbezitters oude woningen voorzien van nieuwe isolatie in de vorm van dakisolatie, muurisolatie en dubbele beglazing. Daarnaast hebben woningbezitters ook geïnvesteerd in zonnepanelen zodat ze een deel van de energie zelf op kunnen wekken doormiddel van zonne-energie.

Sociale huurwoningen
Niet alleen woningeigenaren hebben geïnvesteerd in duurzaam wonen. Er zijn ook verschillende woningbouwcorporaties die investeringen hebben gedaan in huurwoningen zodat deze energiezuiniger worden. Zo nam onder andere het aantal sociale huurwoningen met zonnepanelen toe in 2013. In 2012 hadden nog 4675 huurwoningen zonnepanelen in 2013 is dit aantal gestegen naar 8185. Verder nam ook het aantal  corporatiewoningen dat gebruik maakt van een zonneboiler toe. Meer dan de helft van de sociale huurwoningen in Nederland had door deze ontwikkelingen in 2013 een groen energielabel volgens de koepel van woningcorporaties Aedes.

Daarnaast hebben ruim 67.000 woningen in 2013 een hoger energielabel gekregen door investeringen met betrekking tot de energiezuinigheid van de woning. Door deze ontwikkelingen is het aantal woningen met een A-label gestegen naar bijna dertig procent. Op dit moment hebben de meeste woningen nog een C-label.

Convenant over energiezuinige woningen
Vanwege het feit dat veel woningen nog een C-label hebben is er nog veel dat er verandert moet worden met betrekking tot de energiezuinigheid van huurwoningen. In juni 2012 is hierover middels een  convenant afgesproken dat de corporatiewoningen aan het einde van 2020 een beter energielabel moeten hebben. Het gemiddelde energielabel van deze woningen moet in dat jaar op een B-label staan.

Woningcorporaties moeten nog veel werk verrichten om deze doelstelling te behalen. Ze moeten er voor zorgen dat woningen sneller energiezuiniger worden gemaakt. Als dat niet gebeurd worden de doelstellingen die in het convenant zijn vermeld niet gehaald. De woningcorporaties vrezen dat ze de deadline niet kunnen halen. Dit komt volgens hen door de slechte financiële situatie waarin de corporaties zitten. De investeringen in energiezuinigheid brengen vaak behoorlijke kosten met zich mee.

Reactie van Technisch Werken
Het is goed dat ook woningcorporaties aandacht moeten hebben voor de energiezuinigheid van hun woningen. Dit is niet alleen goed voor het milieu het is ook gunstig voor de huurders. Misschien is het een idee om huurders te vragen of ze zelf misschien ideeën hebben over het energiezuiniger maken van de woning waarin ze verblijven. Uiteindelijk bespaart een goede isolatie de huurder veel geld aan energielasten. Grote dakoppervlaktes kunnen misschien worden voorzien van zonnepanelen zodat een groot gezamenlijk rendement kan worden behaald. De woningbouwcorporaties kunnen in samenwerking met verschillende partijen effectiever omgaan met energiebesparing.