Nederlandse overheid moet kiezen tussen bijen of fabrikanten van bestrijdingsmiddelen in 2019

De Nederlandse overheid moet kiezen tussen de belangen van grote producenten van bestrijdingsmiddelen zoals Bayer en het welzijn van insecten en de natuur. Fabrikanten van pesticiden zoals BASF, Bayer en Syngenta willen de vrijheid hebben om bestrijdingsmiddelen op de markt te brengen om schadelijke insecten te doden. Het probleem met deze bestrijdingsmiddelen tegen insecten is echter dat deze bestrijdingsmiddelen geen onderscheid maken tussen schadelijke insecten en nuttige insecten zoals bijen. Het gevolg is dat ook nuttige insecten worden gedood door de bestrijdingsmiddelen.

De Partij voor de Dieren vind dit een zorgelijke ontwikkeling en wil strengere regels met betrekking tot de inzet van bestrijdingsmiddelen. Vanuit Europa is al strengere wetgeving op dit gebied ontwikkeld. Toch zou Nederland de informatie over deze wetgeving achter hebben gehouden. Dat is in ieder geval de visie van Partijen voor de Dieren. Daarom heeft deze partij een motie van wantrouwen aangekondigd tegen minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Volgens de Partij voor de Dieren zou deze minister informatie achter hebben gehouden over Europese wetgeving die bijen en andere insecten moet beschermen tegen de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen.

De partij heeft onder andere het onderzoek van het journalistieke platform Follow the Money (FTM) bestudeerd voordat de partij tot haar conclusie kwam. Er zou uit vertrouwelijke documenten naar voren komen dat Nederland een van de landen is die in Brussel dwarsliggen bij de invoering van de wet. In het onderzoek van FTM werd gesteld dat Nederland in een vertrouwelijke e-mail aan de Europese Commissie heeft voorgesteld om ongeveer twintig testen te schrappen die de schadelijke effecten van pesticiden voor bijen onderzoeken.